Agile Proje Yönetimi Metodolojileri ve Uygulamaları

Eğitim Başlangıcı: 13 Ağustos 2016
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
İleri
Orta
Proje Yönetimi 1.250,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Eğitim İçeriği ve Açıklamalar

Günümüz dünyası Endüstriyel Devrim’den sonra Bilgi Devrimi’ne tanık olmaktadır. Ayrıca her geçen gün artan rekabetçi pazar koşulları ve dinamikleri, şirketlerdeki verimliliğin dolayısıyla karlılığın arttırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bunu sağlamak için de ortaya konan ürün ve hizmetlerde, müşteriye ve ya topluma daha çok “değer” katılması hedeflenmektedir.

 

Bu hedefe ulaşmak için, proje yönetiminde yeni yaklaşımların kullanılması kaçınılmazdır. Projelerin başarılı olması için, bilgi, bilginin nasıl kullanıldığı ve paylaşıldığının yanında iletişimde çok önemli rol oynamaktadır. Ek olarak, değişen müşteri isteklerine ve pazar koşullarına uyarlanabilir olmak da yeni proje yönetim yaklaşımının gereğidir.

 

Agile proje yönetimi, iş süreçlerinin çevikliği, adaptif yapısı, kaliteli “değer”e odaklanması ve iletişime verdiği önem ile günümüzdeki proje yönetimi ihtiyaçlarına önemli bir cevap olmaktadır.

 

Kimler Katılmalı?
Proje yönetim süreçlerinde görev alan yöneticiler, takım üyeleri, ürün yönetiminde görev alan yöneticiler, Agile süreçlerini anlamak isteyen profesyoneller, bu süreçleri organziasyonlarında kullanmak isteyen orta ve üst düzey yöneticiler, bilgi teknolojileri ve yazılım profesyonelleri bu eğitime katılabilirler.

Eğitimde dokümanlar İngilizce olacaktır. Bunun sebebi, terimlerin Türkçeleştirme çalışmasının henüz yapılmamış olmasıdır.

Herhangi bir önkoşul eğitim şartı bulunmamaktadır.
Amaç
Ürün ve ya hizmet gereksinimlerinin değiştiği, verimliliğin ve kalitenin arttırılmasının hedeflendiği, hızlı teslimatların önemli olduğu proje ve ya ürün yaşam döngüleri için, bunu sağlayacak süreçler ortaya koyan Agile proje yönetimi metodolojileri, araç ve teknikleri uygulamalı olarak aktarılmaktadır.
Eğitim Sonrası Elde Edilecek Kazanımlar

 • Agile metodolojileri, Agile döngüsü, Agile takımındaki roller ve Agile projelerde başarı kriterlerinin anlaşılması sağlanacaktır.
 • Katılımcının, eğitim süresince yapılan uygulamalarla Agile araç ve tekniklerinin daha iyi anlayabilmesi ve başarılı şekilde uygulayabilmesi sağlanacaktır.
 • Katılımcının Agile takımında çalışabilecek ve ya liderlik edebilecek yetkinliklerinin arttırılması sağlanacaktır.

İçerik
1. AGILE TEMELLERİ

 • Agile Konsepti ve Gelişimi
 • Agile Manifestosu ve İlkeleri
 • Agile ile Şelale (Waterfall) Proje Yönetimi Karşılaştırması
 • Agile Döngüsü

 

2. AGILE METODOLOJİLERİ

 • Extreme Programming
 • SCRUM
 • Lean Development
 • Feature Driven Development
 • Kanban
 • Diğer metodolojiler

 

3. AGILE TAKIMI ve UYGULAMALARI

 • Agile Takımında Rol ve Sorumluluklar
 • Agile Takımı Özellikleri
 • Agile Takımını Yönetmek
 • Agile Uygulamaları
 • Örnek Uygulama

 

4. AGILE PROJELERDE KULLANILAN ARAÇ ve TEKNİKLER

 • İletişim
 • Planlama, İzleme ve Adaptasyon
 • Örnek Uygulama
 • Tahminleme
 • Örnek Uygulama
 • Analiz ve Tasarım
 • Kalite Yönetimi
 • Yönetim ve Liderlik
 • Değer Odaklı Önceliklendirme
 • Örnek Uygulama
 • Risk Yönetimi
 • Örnek Uygulama
 • Agile Metrikleri
 • Örnek Uygulama
 • Değer Akış Analizi (Value Stream Analysis)
 • Örnek Uygulama

 

5. PMI AGILE İLGİ ALANLARI (DOMAINS)

 • Değer Odaklı Teslimat (Value-Driven Delivery)
 • Paydaş Katılımı (Stakeholder Engagement)
 • Takım Performansını Arttırma Pratikleri (Boosting Team Performance Practices)
 • Adaptif Planlama (Adaptive Planning)
 • Problem Bulma ve Çözme (Problem Detection and Resolution)
 • Sürekli Gelişim (Continuous Improvement)
Kontenjan
18 kişi
Eğitimin Yeri
Turkuaz Toplantı Salonları (Ulaşım)
Oturumlar
13 Ağustos 2016 Saat: 09:30     Süre: 7 saat
14 Ağustos 2016 Saat: 09:30     Süre: 7 saat

Ayşe Esin Arslan

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.