APQP – İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planları Eğitimi

Eğitim Tarihi: 19 Nisan 2016
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
İleri
Orta
ISO 9001
Otomotiv Yönetim Sistemleri
Teknik Eğitimler
1.250,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

1 – EĞİTİM İÇERİĞİ:

Eğitim; aşağıdaki ana standard olarak ISO/TS 16949:2009 standardının maddeleri baz alınarak yanında ilgili yardımcı standardlar/teknikler olan ISO 19011, APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC, IMDS, G-8D, 5S, Kaizen, Yalın Üretim, Altı Sigma vb. ve Ford, Hyundai, Toyota, Fiat, Renault, Tofaş, Mercedes vb. ana sanayilerin kendileri tarafından belirtilmiş yazılı Müşteri Özel İstekleri Standardları/Dokümanlarına atıf yapılarak hazırlanan bir içerik dahilinde teori ve edinilmiş tecrübelerin paylaşımı dahilinde gerçekleştirilecektir. Her bir metot ile ilgili içerik aşağıda görüldüğü gibidir.

APQP İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI VE KONTROL PLANLARI

APQP; otomotiv sektörüne özel bir proje yönetim metodudur.

OEM’ deki aracın seri imalata geçirilmesine yönelik Job 1 aşamasına kadar yürütülen sürece paralel olarak Tedarikçi’ de o aracın her bir parçasının seri imalata geçilmesine yönelik PSW aşamasına kadar tüm sürecin yönetilmesi, planlanması faaliyetleridir.

Böylelikle PSW sonrası seri imalata geçildiğinde APQP sürecinin çıktısı olan PPAP dokümanları üretim, kalite kontrol, MP&L, paketleme vb. süreçlerinde referans olarak dikkate alınabilecek, müşterinin de onayı olan dokümanlar/bilgiler elde edilmiş olur.

APQP; kapsam itibari ile PPAP, FMEA, MSA, SPC manuellerini ve gerekliliklerine atıflar yaparak; PSW odaklı tüm süreci yöneten bir metoddur.

MADDELERİ

Bilgi

Ürün Kalite Planlama Sorumluluğu Matrisi

Ürün Kalite Planlamasının Esasları

Ürün Kalite Planlaması Zamanlama Kartı

1.0 Programı Plan ve Tanımla

1.1 Müşterinin sesi

1.1.1 Pazar Araştırmaları

1.1.2 Tarihsel Garanti ve Kalite Bligisi

1.1.3 Ekip Tecrübesi

1.2 İş Planı / Pazarlama Stratejisi

1.3 Ürün/Proses Karşılaştırması

1.4 Ürün/Proses Varsayımları

1.5 Ürün Güvenilirlik Çalışmaları

1.6 Müşteri Girdisi

1.7 Tasarım Amaçları

1.8 Güvenilirlik ve Kalite Amaçları

1.9 Malzeme Ön Maliyet Analizleri

1.10 Ön Proses Akış Şeması

1.11 Ürün ve Proses Özel Karakteristiklerin Ön Listelenmesi

1.12 Ürün Güvence Planı

1.13 Yönetim Desteği

2.0 Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi

2.1 Tasarım Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi (DFMEA)

2.2 Üretilebilirlik ve Montaj için Tasarım

2.3 Tasarım Doğrulaması

2.4 Tasarım Gözden Geçirmeler

2.5 Prototip Yapı – Kontrol Planı

2.6 Mühendislik Çizimleri (Matematiksel Datayı da içeren)

2.7 Mühendislik Spesifikasyonları

2.8 Malzeme Spesifikasyonları

2.9 Tasarım ve Spesifikasyon Değişiklikleri

2.10 Yeni Ekipman, Kalıp ve Tesis Gereklilikleri

2.11 Ürün ve Proses Özel Karakteristikleri

2.12 Ölçü/Test Ekipmanı Gereklilikleri

2.13 Ekip Fizibilite Taahhüdü ve Yönetimin Desteği

3.0 Ürün Tasarımı ve Geliştirme

3.1 Paketleme Standartları

3.2 Ürün/Proses Kalite Sistem Gözden Geçirmesi

3.3 Ürün Akış Şeması

3.4 Tesis Yerleşim Planı

3.5 Karakteristikler Matrisi

3.6 Proses Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi (PFMEA)

3.7 Ön Seri Üretim Kontrol Planı

3.8 Proses Talimatları

3.9 Ölçüm Sistem Analizi Planı

3.10 Ön Proses Yeteneği Çalışma Planı

3.11 Paketleme Spesifikasyonları

3.12 Yönetim Desteği

4.0 Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması

4.1 Üretim Denemeleri

4.2 Ölçüm Sistemleri Değerlendirmesi

4.3 Ön Proses Yetenek Çalışmaları

4.4 Üretim Parçası Onayı

4.5 Üretim Geçerli Kılma Testi Gerçekleştirilmesi

4.6 Paketleme Değerlendirmesi

4.7 Üretim Kontrol Planı

4.8 Kalite Planlama İmzalaması ve Yönetim Desteği

5.0 Geri Besleme, Değerlendirme ve Düzeltici Faaliyet

5.1 İndirgenmiş Varyasyon

5.2 Müşteri Memnuniyeti

5.3 Teslimat ve Servis

6.0 Kontrol Planı Methodolojisi

6.1 İçindekiler Tablosu

6.2 Genel Bakış

6.3 Kontrol Planı Sütün Açıklamaları

6.4 Proses Analizi

6.5 Ekler

İlave A – Ürün Kalite Planlama Kontrol Listeleri

A-1 Tasarım FMEA Kontrol Listesi

A-2 Tasarım Bilgisi Kontrol Listesi

A-3 Yeni Ekipman, Alet ve Test Ekipmanı Kontrol Listesi

A-4 Ürün/Proses Kalite Kontrol Listesi

A-5 Yerleşim Planı Kontrol Listesi

A-6 Proses Akış Şeması Kontrol Listesi

A-7 Proses FMEA Kontrol Listesi

A-8 Kontrol Planı Kontrol Listesi

İlave B – Analitik Teknikler

Montaj İnşaası Varyasyon Analizi

Kıyaslama

Balık Kılçık Diyagramı

Karakteristikler Matrisi

Kritik Yol Metodu

Tasarım Deneyleri (DOE)

Üretilebilirlik ve Montaj için Tasarım

Tasarım Doğrulama Planı ve Raporu (DVP&R)

Boyutsal Kontrol Planı (DCP)

Dinamik Kontrol Planı (DCP)

Hata Önleme (Poke-Yoke)

Proses Akış Şeması

Kalite Fonksiyon Açılımı

Sistem Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi (SFMEA)

İlave C – Özel Karakteristik Sembolleri

İlave D –Referans Materyal

İlave E – Ekip Fizibilite Taahhüdü

İlave F – Ürün Kalite Planlama Özeti ve İmzalanması

İlave G –Ford’ un Güç Aktarma Kontrol Planlaması

İlave H – Açıklayıcı Sözlük

İlave I – Baş Harflerden Oluşan Sözlük

İlave J – Bibliografya

İlave K –Alfabetik İndeks

İlave L – Formlar

 

2  – EĞİTİM SEÇENEKLERİ:

SEÇENEK 1.2: 

Planlı Tarihlerde – Istanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası – REGUS Eğitim Salonları’ nda – Genel Katılıma Açık Eğitimler – 1 GÜN – Kişi Bazında – 1.250 TL + KDV

 • Planlı tarihlerde eğitim almak isterseniz bu seçenek tavsiye edilir.
 • Katılımcı sayısının hedef 5 (beş) kişinin altında olması durumunda;  eğitim süresi; katılımcı sayısının az olması nedeni ile yukarıda belirtilmiş süresinin yarısı (%50′ si) olarak gerçekleştirilir.
 • Öğle Yemeği, ikramlar ve eğitim materyalleri vb. ISOQ tarafından karşılanacaktır.
 • Eğitim sonunda her bir katılımcıya Eğitim Sertifikası verilecektir

SEÇENEK 2: 

İstediğiniz Tarihlerde – Gebze/Kocaeli – ISOQ Eğitim Salonu’ nda – Özel Eğitim – 1 GÜN – Kişi Bazında – 850 TL + KDV

 • Size uygun tarihlerde eğitim almak isterseniz bu seçenek tavsiye edilir.
 • Öğle Yemeği, ikramlar ve eğitim materyalleri vb. ISOQ tarafından karşılanacaktır.
 • Eğitim sonunda her bir katılımcıya Eğitim Sertifikası verilecektir.

SEÇENEK 3: 

İstediğiniz Tarihlerde – Sizin İşyerinizde veya Belirleyeceğiniz Lokasyonda – Özel Eğitim – 1 GÜN – Kişi Bazında – 1.050 TL + KDV

 • Size uygun tarihlerde eğitim almak isterseniz bu seçenek tavsiye edilir.
 • Eğitim için iş yerinden ayrılamıyor, eğitim alırken de işinizin başında olmak istiyor iseniz bu seçenek tavsiye edilir.
 • Eğitim materyalleri vb. ISOQ tarafından karşılanacaktır.
 • Eğitim sonunda her bir katılımcıya Eğitim Sertifikası verilecektir.

SEÇENEK 4

İstediğiniz Tarihlerde – Kadıköy veya Beşiktaş/İstanbul – REGUS Eğitim Salonu’ nda – Özel Eğitim – 1 GÜN – Kişi Bazında – 1.250 TL + KDV

 • Size uygun tarihlerde eğitim almak isterseniz bu seçenek tavsiye edilir.
 • Gebze / Kocaeli lokasyonu değil de, İstanbul’ da Kadıköy veya Beşiktaş lokasyonlarında eğitim almak isterseniz bu seçenek tavsiye edilir.
 • Eğitim tarihi belirlemesi sonrasında ISOQ tarafından REGUS’ ta salon rezervasyonu yapılıyor olunacaktır.
 • Öğle Yemeği, ikramlar ve eğitim materyalleri vb. ISOQ tarafından karşılanacaktır.
 • Eğitim sonunda her bir katılımcıya Eğitim Sertifikası verilecektir.

SEÇENEK 5: 

İstediğiniz Tarihlerde – Sizin İşyerinizde veya Belirleyeceğiniz Lokasyonda – Özel Eğitim – Firma Bazında – 1 GÜN

 • Size uygun tarihlerde eğitim almak isterseniz bu seçenek tavsiye edilir.
 • Eğitim için iş yerinden ayrılamıyor, eğitim alırken de işinizin başında olmak istiyor iseniz bu seçenek tavsiye edilir.
 • Bireysel değil, firma bazında ilgili tüm iş arkadaşlarınızın / çalışanlarınızın da yer alacağı grup bazlı olarak eğitim almak isterseniz, bu seçenek tavsiye edilir.
 • Katılımcı sayısının 10 kişiyi aşması durumlarında eğitim etkinliği açısından, 10 kişiyi aşan her grup için ilave tekrar eğitim seansları düzenlenir.
 • Grup bazlı eğitimler için katılımcı sayısını da belirterek ayrıca teklif istemeniz rica olunur.
 • Eğitim materyalleri vb. ISOQ tarafından karşılanacaktır.
 • Eğitim sonunda her bir katılımcıya Eğitim Sertifikası verilecektir.
Kontenjan
10 kişi
Eğitimin Yeri
Istanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası - REGUS Eğitim Salonları (Ulaşım)
Eğitim Zamanı
19 Nisan 2016 Saat: 11:00     Süre: 8 saat
Öncesi
Bu eğitim daha önce 3 kez verildi

Satılmış Çiloğlu

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.