AS 9100:2009 (Rev.C) Havacılık, Uzay ve Savunma Organizasyonları için KYS İç Denetçi

Eğitim Başlangıcı: 4 Mayıs 2015
Yer: İzmir
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
İleri
Orta
Havacılık Yönetim Sistemleri 900,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR
 

 

 

Eğitimin Hedefi

 

Bu eğitimin amacı, firma  içi AS 9100 standardının gereklerine yönelik   kalite denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gerekli bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirmektir. Bu eğitim programının içeriği,  IRCA (International Register of Certificated Auditors) onaylı Kuruluş içi kalite eğitimleri ile ilgili kurallar  göz önüne alınarak oluşturulmuştur.

 

Programın İçeriği

 

KALİTE  SİSTEMLERİ VE STANDARTLARI

DENETİM STANDARTLARI

AS 9100 AÇIKLAMASI (ÖZET)

DENETİMİN TANIMI, AMAÇLARI VE TİPLERİ

DENETÇİ ÖZELLİKLERİ

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

DENETİME HAZIRLIK

DENETİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

KAPANIŞ TOPLANTISI

DENETİMİN  RAPORLANMASI VE SONUÇLARIN İZLENMESİ

 

Eğitim Süresi: 2 Gün

 

 

 

 

Eğitim Yöntemi

 

Katılımcılar içinden oluşturulacak gruplar, örnek olayları ele alarak tartışacak ve denetim uygulamaları yapılacaktır. Uygulamalarda, hataları yeniden değerlendirme ve beceri geliştirme olanağı  sağlanacaktır. Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek  başarılı olanlara

‘Bureau Veritas Başarı Sertifikası’, diğer katılımcılara ‘Katılım Sertifikası’ verilecektir

 

Gerekli Ön Bilgiler

 

Eğitime katılacak olanların  AS 9100 Standardı gerekleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Eğitimde AS 9100 Standardı gerekleri, hatırlatma amacıyla tekrarlanacak, kapsamlı olarak anlatılmayacaktır.

 

Katılımcılar

 

AS 9100 Kalite Yönetim Sistemi kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek isteyen ve  Kalite Yönetim Sisteminin yürürlüğe konulması ve firma içi ve dışı kalite denetimlerinin uygulanmasında görev alacak personel.

 
Eğitmenler

 

Eğitim, Kalite Yönetim Sistemleri ve AS 9100 Standardı konusunda deneyimli IRCA kayıtlı Baş denetçiler tarafından verilecektir.

 

Kontenjan
15 kişi
Eğitimin Yeri
KAYA PRESTIGE HOTEL İZMİR Şair Eşref Bulvarı 1371 Sok. No: 7 Çankaya\İZMİR (Ulaşım)
Oturumlar
4 Mayıs 2015 Saat: 09:30     Süre: 8 saat
5 Mayıs 2015 Saat: 09:30     Süre: 8 saat
Öncesi
Bu eğitim daha önce 100 kez verildi

Hatice YALTAÖZ

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.