Bilişim Teknolojilerinde (IT/IS) Proje Yönetimi

Eğitim Başlangıcı: 22 Temmuz 2016
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
İleri
Orta
Proje Yönetimi 975,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Eğitim İçeriği ve Açıklamalar

 
1. Eğitimin Amacı

 

Günümüzde teknoloji, geçmişte hiç olmadığı kadar firmaların önüne fırsatlar çıkarmaktadır. Böyle bir ortamda firmalardaki Bilişim Teknolojileri tabanlı proje yöneten ve yürüten  kişilerin etkinliği, deneyimi ve yönetim becerileri sayesinde global rekabet ortamında firmaları avantajlı hale getirmesi mümkündür.

 

IT’de Proje Yönetimi eğitimi adı altında duyurduğumuz bu eğitimde IT’den sorumlu proje yöneticilerine öncelikli olarak takım üyeleriyle birlikte uygulayabilecekleri bir metot sunmayı hedeflemekteyiz. Bu metot çerçevesinde IT projelerinde  hedef ve kapsamın belirlenmesi, proje yönetimi uygulamalarına kurumsal kimlik kazandırma (Proje Ofisleri), kaynak, zaman, risk, değişiklik yönetimiyle ilgili bilgiler bütünleşik bir metot içinde katılımcılara sunulacaktır.

 

Metodolojik bilgilere ek olarak, bir proje yöneticisine gerekli olacak insan ilişkileriyle ilgili bilgiler de detaylı olarak ele alınacaktır. Bu çerçevede iletişim, çatışma, stres, motivasyon, liderlik gibi konular da uygulamalı örneklerle anlatılacaktır.

 

2. Eğitim İçeriği

 

UYGULAMA – Eğitime katılanlar 2-3 gruba ayırılarak iki farklı projenin proje yönetim planları hazırlanacaktır. Uygulama tanımlama ile başlatılacak olup adım adım gerçekleştirilecektir.

 

Eğitim aşağıdaki başlıkları içermektedir;

 

Programın Tanıtımı

Kişisel Tanıtımlar

 

Bölüm 1:

 

Bilişim Teknolojileri Projelerinin Doğası

Neden firmalar BT yatırımı yapar?

BT Proje Yaklaşımları

•     Değer Odaklı Yaklaşım

•     Sosyo-teknik Yaklaşım

•     Proje Yönetimi Yaklaşımı

•     Bilgi Yönetimi Yaklaşımı

BT Projelerinde Başarı Faktörleri

Proje nedir?

Proje Yönetimi Nedir?

Proje Yaşam Döngüsü Yaklaşımları

Sistem Geliştirme Yaşam Çevrimi

The Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – 10 Bilgi alanı

 

Bölüm 2:
BT Projesinin Kavramsal ve Başlangıç Aşamaları

Metodoloji

Proje Seçim Metodları

Uygulama: Ağırlıklandırılmış Puanlama Modeli

Uygulama: Ekibin gruplara ayrılması ve proje seçimi

 

Bölüm 3:
Proje Başlatma Belgesi nedir?

Uygulama: Proje Başlatma Belgesi

 

Bölüm 4:
Proje Yönetiminin İnsan Tarafı

Organizasyonal Yapılanma

 • Fonksiyonel
 • Matris
 • Proje Bazlı

İnformal Organizasyon

Başarılı proje yöneticisi özellikleri

 • İletişim
 • İkna
 • problem çözme
 • koordinasyon

Proje Paydaşları

Uygulama: Paydaş Analizi

Yönetmemiz Gereken Farklılıklarımız

Başlangıç(Kick-Off) Toplantısı

 

Bölüm 5:
Proje Kapsam Yönetimi

Uygulama: Gereksinimlerin netleştirilmesi

Proje Kapsam Tanımlama

 • Teslimat Tanımlama
 • Teslimat Şeması
 • Akış Diyagramları
 • Kullanıcı Hikayeleri

Kapsam Planlama ve Kapsam Dokümanı – ToR

Uygulama: Grup 1 – Kullanıcı Girdisini artırıcı öneriler, Grup 2 – Eksik ve değişken talepleri azaltma önerileri

İş Kırılım Yapısı (İKY)-Work Breakdown Structure(WBS)

WBS Geliştirme Yaklaşımları

Uygulama: İş Kırılım Yapısının(İKY) Oluşturulması

Kapsam Temel Çizgisi (Scope Baseline)

Kapsam Değişim Kontrolü
Bölüm 6:
Proje Zaman Yönetimi

Aktivite Tanımlama

 • Uygulama Aktiviteleri
 • Kilometretaşı

Uygulama: Aktivitelerin Çıkarılması

Aktivite Sıralama

Aktivite bağlantı tipleri

Uygulama: Projelerde Aktivite sıralamanın yapılması

Proje Network Diyagramları (Precedence Diagramming Method (PDM))

Aktivite Süre Tahminleme

Efor – Süre Ayrımı

Süre Tahmin Teknikleri

 • Sezgisel tahmin
 • Delphi Tekniği
 • Time Boxing
 • Yukarıdan aşağıya
 • Aşağıdan yukarıya
 • Analog Tahminleme (Geçmiş deneyimler)
 • Parametrik Tahmin (İstatistiksel)

Uygulama: Aktivite Süre tahminleri ile kaynak atamalarının yapılması

Zaman çizelgesi geliştirme

Uygulama: Gantt Grafiği Hazırlama

Kritik Yol Metodu (CPM)

Program Kararlarında Kritik Yol Kullanma

Program Evaluation and Review Technique (PERT)

PERT Formulü ve Örnek

Proje Süresini Kısaltma Teknikleri

 • İş birleştirme
 • Fazla kaynak atama (crashing)
 • Verimli kaynağı aktarma
 • Kapsamı daraltma
 • Paralel Çalıştırma (fast tracking)
 • Yöntem değiştirmek
 • İşi çıkarmak
 • Süre revizyonları
 • Fazla Mesai

Uygulama: Proje Süresini Kısaltma

Zaman Çizelgesi kontrolü

 

Bölüm 7:
Proje Maliyet Yönetimi

Maliyet ve Proje Maliyet Yönetimi Nedir?

Yazılım Hataları Maliyetleri

Maliyet Tahmin Tipleri

Maliyet Bütçeleme

Uygulama: Maliyetlerinin çıkarılması

Proje Maliyet Kontrolü

Maliyet performansının izlenmesi

Kazanılmış Değer Temelli Performans Analizi

Örnek: Çit projesinin performans analizi

 

Bölüm 8:

 

Proje Risk Yönetimi

Risk Nedir?

Yapılan hatalar

Başarılı Risk Yönetimi

Proje Risklerini Yönetmek

Risk Kategorileri

Risk Tanımlama Teknikleri

Uygulama: Riskleri tanımlama

Kalitatif Risk Analizi – Tanımlı risklerin etkilerini ve önceliğini belirlemek

Olasılık/Etki Matrisi

Uygulama: Olasılık – Etki Matrisinin hazırlanması

Kantitatif Risk Analizi

Uygulama: Risklerin beklenen etkilerini sayısallaştırma

Riske Yanıt Planlama

Uygulama: Risklere karşı yanıt planlaması

Proje Risk Radarı

 

Bölüm 9:
Proje İletişim Yönetimi

İletişim Yönetim Planı

Paydaşlar iletişim analizi

Uygulama: Paydaşlar arası bilgi ihtiyacını tespit etme

Örnek – Proje İletişim Planı

İletişim Kanalında İnsan Sayısı Etkisi

Performans Raporlama

Proje İletişimini Geliştirici Öneriler

Verimli toplantı yapma

E-mail’i etkin kullanma

Proje iletişimlerinde hazır şablonlar kullanma

 

Bölüm 10:
BT Projelerinde Kalite Yönetimi

Kalite nedir?

Proje Kalite Yönetimi (PKY) – PMBOK®

BT Projesi Kalite Planı

Kalite Felsefeleri ve Prensipleri

Kalite Standartları ve Ölçütler

Doğrulama ve Onaylama

Test

Kalite Kontrol Aktiviteleri

Yazılım Geliştirme – Test Aktiviteleri

Yazılım Test Yaklaşımları

Değişim Kontrolü ve Konfigürasyon Yönetimi

Sistem Geliştirme Projesi Test Planı

BT Projelerinde Kaliteyi Artırma

Uygulama: Kalite Kriterlerini  ve Kontrol Yöntemlerini belirleme

 

Bölüm 11:
Organizasyonel Değişimi Yönetmek, Direnç ve Çatışmalar

Değişim Yönetimi

Değişim Yönetim Planı

İstekliliği, Farkındalığı ve Değişebilirliği Değerlendirmek

Değişim ile ilgili strateji geliştirme ve yerleştirme

Değişim Yönetim Planını Uygulama ve İzleme

Deneyimi Değerlendirme ve Alınan Dersleri Çıkarma

Uygulama: Alınan Dersleri Çıkarma

Direnç ve Çatışmalarla Baş Etmek

Çatışma tipleri

Çatışmaya Çözüm Yaklaşımları

 

Bölüm 12:
Proje Tedarik Yönetimi

Proje Tedarik Yönetimi Süreçleri ve Ana Çıktılar

Tedarik Planlama Araçları ve Teknikleri

Sözleşme Tipleri

Sözleşme Tipleri ve Riskler

İş Tanımlama Dokümanı (SOW)

Uygulama: SOW hazırlama

Teklif İsteme (RFP)

Tedarikçi Seçimi

Teklifleri değerlendirme

Teklif Değerlendirme Tablosu

Tedarikçi Seçiminde  Detaylı Kriterlendirme

Sözleşme İdaresi

 

Bölüm 13

 

Proje Tamamlama, Kapama ve Değerlendirme

Proje Tamamlama

 • Doğrudan Geçiş
 • Paralel Geçiş
 • Aşamalı Geçiş

İdari Kapanış

Proje Değerlendirme

Kontenjan
18 kişi
Eğitimin Yeri
Turkuaz Toplantı Salonları (Ulaşım)
Oturumlar
22 Temmuz 2016 Saat: 09:30     Süre: 7 saat
23 Temmuz 2016 Saat: 09:30     Süre: 7 saat
24 Temmuz 2016 Saat: 09:30     Süre: 7 saat

Ayşe Esin Arslan

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.