Dış Ticarette Deniz Taşımacılığı Eğitimi

Eğitim Başlangıcı: 21 Haziran 2014
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
İleri
Orta
Kurumsal Gelişim
Dış Ticaret
715,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Deniz Taşımacılığı ve Çeşitleri

Hat Taşımacılığı ve Çeşitleri

Charter Party Nedir?

Charter Party Çeşitleri

  • Voyage Charter
  • Time Charter
  • Bare-Boat Charter

Charter Party Anlaşmaları Kapsamında Kiracı Tarafından Üstlenilecek Masraflar

Kiracı ve Alt Kiracı Kavramı

Charter Party Kira Anlaşmaları Kapsamında Yapılan Deniz Yolu Taşımacılığının Doğurduğu Ticari Riskler

Akreditif ve UCP 600 Açısından Charter Party Konşimentoların Detaylı Analizi

Charter Party Anlaşması Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktaların Örnek Bir Charter Party Üzerinden İncelenmesi

GENCON Charter Party Anlaşmasının Tanıtımı

Konçello ve Zaman Sayımı Kavramı

Hazırlık Mektubu ( Notice of Readiness ) Nedir, Neden Düzenlenir ve Fonksiyonu Nedir?

Hazırlık mektubu(notice of readiness) ne zaman sunulur?

SHINC ve SSHEX kısaltmaları neyi ifade eder?

Navlun anlaşmalarında kullanılan diğer kısaltmalar ve açılımları ve ne anlama geldiklerinin kapsamlı açıklaması

“Geçerli hazırlık mektubu”(valid notice of readiness) nedir?

“Remaning on board cargo” ve “outturn loss” kavramlarının tanımı

Zaman Çizelgesi ( Statement of Facts ) Nedir, Kimin Tarafından Düzenlenir, Fonksiyonu Nedir?

Laytime(astarya) nedir?

Zaman Sayımı ( Laytime Calculation ) ne zaman başlar ve Nasıl hesaplanırr? Uygulamalı Örnekle Anlatımı

Demoraj ve Despatch Kavramı

“once on demurrage always on demurrage” kuralı

Serbest dolaşım rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye gümrük bölgesinde boşaltılması esnasında Oluşan demoraj tutarı malın gümrük kıymetine dâhil edilir mi? Gümrük mevzuatı açısından detaylı analizi

Sefer esası ile yapılan taşımalarda Yüklemeyi ve tahliyeyi etkileyen ya da engelleyen bir grev ya da lokavt durumunda zaman sayımının ne şekilde olacağının, taşıtan ve taşıyan üzerindeki etkilerinin incelenmesi

GENCON GENERAL STRIKE CLAUSELARIN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Yüklemeden önce grev ya da lokavtın ortaya çıkması
  • Yükleme başladıktan sonra grev ya da lokavtın ortaya çıkması bunun tahliyeyi engellemesi veya etkilemesi
  • Gemi tahliye limanına varmadan grev ya da lokavtın ortaya çıkması ve bunun tahliyeyi engellemesi veya etkilemesi
  • Tahliye başladıktan sonra grev veya lokavtın ortaya çıkması

 “customary quick despatch” kavramı

Kira anlaşmaları kapsamında yapılan deniz taşımalarında force majeur kavramının detaylı analizi

Geminin kançelloya yetişememesi durumunda kiracı(taşıtan) charter partyi fesh etme hakkına sahip midir?

Taşıyan hangi durumlarda charter partyi tek taraflı olarak fesh edebilir?

“Güvenli liman(safe port)” teriminin neyi ifade ettiğinin detaylı analizi

“mesafe navlunu” nedir?

Charter party anlaşmalarda yer alan “both to blame collusion” kuralı nedir detaylı analizi

Ölü Navlun ( Dead Freight ) Nedir?

Dökme Yük Teslimlerinde Ölü Navlun Doğmaması için UCP 600 Bülteninin Getirdiği Çözüm Nedir?

Berth Charter Party ve Port Charter Party Arasındaki Farklar

* Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları ve coffee-break ikramlar dahildir.

Kontenjan
15 kişi
Eğitimin Yeri
Rönesans Eğitim Salonları, Bağdat Caddesi Selamiçeşme - Kadıköy (Ulaşım)
Oturumlar
21 Haziran 2014 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
22 Haziran 2014 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
Öncesi
Bu eğitim daha önce 11 kez verildi

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.