E-Öğrenme

Eğitim Tarihi: İstediğiniz Zaman
Eğitimi Veren: EğitimBul
Yer: Online
Türü Seviye Kategori Ücret
Online Eğitim İleri IT Bilişim 1,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

E-öğrenmenin olumlu yönleri

Günümüzde gittikçe yaygınlaşan ve çoğu üniversitenin de hızla altyapı hazırlıklarını tamamladığı e-öğrenmenin birçok olumlu yönü vardır. Bunlardan bazıları:

 • Öğrenci merkezlidir.
 • Öğrenci konuyu öğrenene kadar, konu üzerinde çalışabilir.
 • Zaman sınırsızdır.
 • Herkes kendi öğrenme hızında öğrenebilir.
 • Öğrenci, konuyu anlamadığı zaman, iletişim araçları ile öğretmen ve diğer öğrenciler ile bağlantı kurabilir.
 • Dünyanın diğer ucundaki bir kişinin bilgilerinden faydalanılabilir.
 • Bağlantılar aracılığıyla, doğru ve istenilen kaynağa kısa sürede erişilir.
 • Eğitim maliyetlerini dikkate değer anlamda düşürmektedir.
 • Zaman ve mekandan bağımsızdır.
 • Kişi kendini en rahat hissettiği zaman ve mekanda konuyu öğrenebilir.
 • Öğrenim faaliyeti daha zevkli olabilir.
 • Öğrenim materyalleri, hızlı değişen koşullara göre, kısa sürede güncellenebilir.
 • Kişisel testler ile öğrenci kendi kendini sınayabilir.
 • Konunun anlaşılıp anlaşılmadığına dair geri bildirimin hızlı bir şekilde yapılması

motivasyonu artırır.

 • Kişinin tüm öğrenim faaliyetleri raporlanabilir.
 • Her tür altyapıdan ve toplumun farklı kesimlerinden gelen öğrencilere fırsat eşitliği.

E-öğrenmenin olumsuz yönleri

Olumlu yönleri olduğu gibi e-öğrenme bazı olumsuz özelliklere de sahiptir. Bunlar :

 • Eğitmenler, etkili birer e-öğrenmenin nasıl olacağını öğrenmek zorundadırlar.
 • Eğitmenler için geleneksel olan ders içeriğini çevrimiçi ortama aktarmak zordur.
 • Bireysel geri bildirim sağlama konusunda eğitmenler açısından, çok fazla zaman alır (çünkü aktif bir katılım için daha çok öğrenci gereklidir).
 • Öğrencilerin ve eğitim sağlayanların araç-gereç ihtiyaçları,
 • Öğrenciler ve eğitmenler için teknik eğitim ve destek,
 • Akademik anlamdaki dürüstlük,

Online eğitim alan öğrenciler için;

 • Ölçme ve değerlendirmelerin türleri ve etkililiği
 • Etkileşim eksikliği

E-öğrenme çeşitleri

Alanyazına bakıldığında farklı kavramlar ile karşılaşılmaktadır. Araştırmacılar; eğitim teknolojilerinin gelişimine göre yeni kavramlar ortaya çıkarmıştır. Aydın (2002) ‘a göre alanyazında; web destekli öğretim (web based instruction), eşzamanlı öğretim (syncronize instruction), eşzamansız öğretim (asyncronize instruction), sanal eğitim (virtual education), bilgisayar destekli uzaktan eğitim (computer based distance education), bilgisayar ortamlı/destekli iletişim (computer-mediated communicaitons), internetle eğitim İnternete dayalı/destekli eğitim (İnternet based/aided education), çevrimiçi eğitim (online education) kavramları ile sık karşılaşılmaktadır.

E-öğrenme çeşitleri yer ve zaman açısından ele alındığında değişik şekillerde tanımlanabilir. Bunları bir tablo şeklinde gösterebiliriz.

E-öğrenme araçları

E-öğrenmenin dizaynı, geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi, insan kaynaklarının dışında donanım ve yazılım araçları gerektirmektedir. Donanım araçları genelde multimedia uygulamalarını kullanabilen ve internet tarayıcısı olan bir kişisel bilgisayarı gerektirir. Tabi bunların kullanılabilmesi için ağ sağlayıcılar ve kullanıcıların sürekli ulaşabileceği internet sunucular da gerekmektedir. Yazılım araçları ise genellikle çeşitli web düzenleme ve grafik araçlarını içerir.Bunlar basit yapılı ya da karmaşık olabilirler.

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.