Ekonomi Bakanlığı Geri Odeme Destekli Akreditif Uzmanlık Programı

Eğitim Başlangıcı: 26 Eylül 2014
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
İleri
Orta
Kişisel Gelişim
Kurumsal Gelişim
Lojistik
Satış Pazarlama
Dış Ticaret
950,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Akreditifin Genel Tanımı / Akreditifin Dünyada Tarihçesi

UCP 600 ve ISBP 681 Bültenlerinin Tanıtılması

Akreditifi Oluşturan Taraflar ve Sorumlulukları

 • Amir / Lehtar / Amir Banka / Görevli Banka / Teyit Bankası / İhbar Bankası / İştira Bankası / Rambursman Banka / Devir Bankası
 • Sözleşme/Kontratlar Karşısında Akreditifler
 • Mal/Hizmet/Yapılan İşler Karşısında Akreditifin Durumu

Taraflara Göre Akreditif İlişkisi

 • Amir ve Lehtar
 • Amir ve Akreditif
 • Lehtar ve Akreditif
 • Amir ve Amir banka
 • Lehtar ve Amir Banka
 • Amir Banka ve Görevli Banka
 • Amir Banka ve Teyit Bankası
 • Lehtar ve İhbar Bankası
 • Lehtar ve Görevli Banka
 • Lehtar ve Teyit Bankası
 • Amir Banka ve Rambursman Banka İlişkisi
 • Rambursman Banka ve Teyit İlişkisi

Akreditif Çeşitlerinin Özelliklerine Göre Dağılımı

 • Belgesiz Akreditif
 • Ticari Akreditif
 • Teminat Akreditifi
 • Geri Dönülebilir Akreditif
 • Geri Dönülemez Akreditif
 • Teyitsiz Akreditif
 • Teyitli Akreditif
 • Kendini Yıllık Yenileyip Süreklilik Arz Eden Akreditif
 • Rotatif Akreditif
 • Devredilebilir Akreditif
 • Karşılıklı Akreditif

Akreditif Çeşitlerinin Ödeme Şekillerine Göre Dağılımı

 • Görüldüğünde Ödemeli
 • Vadeli Akreditif
 • Kabul Akreditifi
 • İştira Akreditifi
 • Peşin Ödemeli Akreditif
 • Depo Makbuz Karşılığı Ödemeli Akreditif
 • Karışık Ödemeli Akreditif

Akreditif Metni içinde Kullanılan Uluslar arası Kısaltmaların Yorumu

Akreditifte Kullanılan Kısaltmalar/Tanımlamalar

Akreditifte Yer Alanların Yetki Ve Sorumlulukları

Amir Bankada Akreditif Açtırma Teklif Formu (LETTER OF CREDIT APPLICATION FORM) Doldurulmasında Dikkat Edilecek Konular

Akreditif Metninin (MT /700) Analizi Ve Gerçek Metinler Üzerinden ve MT 700 Şablonu Üzerinden Alanları ve UCP 600 e göre Okuma Yöntemleri ve Yorumlanması

UCP 600 Bülteninin Tüm Maddelerinin Açıklanması Ve Detaylı Analizi

Akreditif İşlemleri, İbraz ve İnceleme Sürecinde Tarafların Sorumlulukları (UCP 600’e göre)

Uygun Sunum

Akreditif Belgelerinin Bankalar Arasında Gönderilmesi Sırasında Kaybolması

Rezerv Tanımı ve Uygulaması

Değişikliklerin İhbar Edilmesi

Akreditif REZERV Konuları ve Risklerin Minimize Edilmesi

Dış Ticarette Kullanılan Ticari, Finansal ve Sevk Belgelerinin UCP 600 ve ISBP 681’e Uygun Olarak Hazırlanması

 • Belgelerin İncelenme Standardı
 • Taşıma Belgeleri
 • Orijinal ve Kopya Belge Tanımlaması
 • Aktarma ve kısmi Yüklemenin Uygulama İçeriği
 • Tutar, Miktar ve Birim Fiyatta Tolerans Uygulanması
 • Akreditif Vadesi, Vesaik İbraz Yeri, Akreditif Vadesi

Ülke ve Amir Banka Risklerinin Bertaraf Edilmesi ve Teyitli Akreditifler

Banka Tarafından Verilen Ret Bildirimleri ve Lehtarın İzleyeceği Yollar

Belgelerin Reddedilmesinin Hukuki Sonuçları

Akreditiflerde Ödemenin Durdurulması

Akreditif Üzerine Konulacak İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Durumları

 • Amirin, Lehtarın, Amir Bankanın İflası
 • Gerçek Olaylar Üzerinde Tartışma ve Yorumlar

SWIFT sisteminde akreditif mesaj formatları (MT700, MT707, MT760, MT 705 vb)

Akreditif Belgelerinin İştirası, Akreditif Alacağının Temliki

UCP 600 İçinde Yer Alan 39. Maddenin Açıklamaları

Gerçek Akreditif Metinleri Üzerinden Vesaik Hazırlanması

UCP 600’ e göre Mücbir Sebepler

Uygulamalar

Teminat Akreditifi

 • Standby (L/C)’nin ISP.98 Broşürüne Göre Yorumu ve Örnek Akreditif
 • Standby (L/C) ile Normal Bir Akreditif Arasındaki Fark

Teminat Mektubunun ve Garanti Mektuplarının Akreditif ile Karşılaştırılması (UCP 600 VE URGD 758 KARŞILAŞTIRILMASI
* KDV dâhil toplam tutarın % 70’i Ekonomi Bakanlığı tarafından kurumlara iade edilmektedir.
* Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları, coffee-break ikramlar da dâhildir.

Kontenjan
20 kişi
Eğitimin Yeri
Titanic Citiy Hotel Taksim, İstanbul (Ulaşım)
Oturumlar
26 Eylül 2014 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
27 Eylül 2014 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
28 Eylül 2014 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
Öncesi
Bu eğitim daha önce 20 kez verildi

ABDULHAMİT AKÇAY

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü Mezunu olan AKÇAY, ICC (International Chamber of Commerce), IFS (International School of Finance) ve IFSA (International Financial Services Association) tarafından onaylı uluslar arası Akreditif Uzmanlık belgesi ve CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) belgesine sahip olarak CDCS (Akreditif Uzmanı) unvanını taşımaktadır. Profesyonel iş hayatının yanı sıra bir çok yerli ve yabancı firmaya uluslararası pazarlama ve satış, lojistik, deniz taşımacılığı, iş yönetim sistemleri, deniz hukuku, kontrat yönetimi, risk yönetimi, emtia pazarları, akreditif ve vesaikli krediler, talep garantileri, harici ve kontrgarantiler, UCP600, ISPB 681, ISP98, URC 522, URR 725 URG 758, e-UCP, CISG (United Nations Convention On Contracts For International Sale Of Goods), uluslararası deniz sigortaları (Institute Cargo Clauses), nakliye sigortaları, Warsaw konvansiyonu, Dünya Ticaret anlaşması, Haque kuralları, Haque-visby kuralları, Hamburg konvansiyonu, Roterdam konvansiyonu, CMR anlaşması, Navlun sözleşmeleri ve charter sözleşmeleri, taşıma belgeleri, INCOTERMS 2000, INCOTERMS 2010, ICC NO 524 (ICC FORCE MAJEUR AND HARDSHIP CLAUSE 2003), Factoring ve Forfaiting, Gümrük kanunu, Kambiyo mevzuatı, teşvik mevzuatı, dış ticaret mevzuatı, KDV kanunu, Serbest bölge mevzuatı, uluslararası tahkim ve arbitrasyon kuralları uluslararası bankacılık ve bankalar arası işlemler ve maliyet yönetimi vs. konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti veren AKÇAY, çimento, demir çelik, madencilik, inşaat, enerji, ağaç sektörlerinde çok uluslu firmaların uluslararası alım-satım süreçlerinde müzakereci olarak rol almaktadır. Ekonomi Bakanlığı tarafından akredite eğitmenlerden olan AKÇAY, Dünyanın en geniş profesyonel danışmanlık organizasyonlarından Gerson lehrman Group Inc.'de komite üyesi olup, bilgi ve tecrübesini eğitmen ve danışman olarak Rönesans çatısı altında paylaşmaktadır.

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.