FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS

Eğitim Başlangıcı: 6 Şubat 2015
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
Orta
Muhasebe Finans
Teknik Eğitimler
740,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

FİNANSCI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS

1. KAYIT DÜZENİ VE MUHASEBENİN TEMELLERİ

1.A) Muhasebe ve Tarihçesi

1.B) Türkiyede Muhasebenin Gelişimi

1.C) Muhasebenin Akışı ve İşlemleri

1.D)  Muhasebe Sistemi ve Uygulama Temelleri

1.E) Temel Muhasebe Kayıtları

2. FİNANSMAN SÜRECİ VE FİNANSIN GELİŞEN ÖNEMİ

2.A) İşletmedeki Önemi

2.B) Finans Yöneticisinin Görevleri

3. FİNANSAL TABLOLAR        

3.A) Bilanço

3.B) Gelir (Kar zarar) Tablosu

3.C) Nakit Akım Tablosu

3.D) Mali Tabloların Birbirleriyle İlişkileri

4. FİNANSAL TABLOLARIN YORUMLANMASI VE KARAR SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI

4.A) Pareto Analizi

4.B) Finansal Tablolar Analizinde Basit Yaklasımlar

4.B) 1) Karşılaştırmalı (Yatay) Analiz

4.B) 2) Dikey Yuzde Analizi

4.B) 3) Eğilim (trend) Yuzdeleri Analizi

4. B) 3) Oran Analizleri

 

5. RASYO ANALİZİ

5.A) 1)  Likidite Oranları

5. A) 2) Etkinlik Oranları

5. A) 3) Kaldıraç Oranları

5. A) 4) Karlılık Oranları

Kontenjan
20 kişi
Eğitimin Yeri
Ağaoğlu My Prestige Ihlamur Sokak No:1/50 Batı Atşehir (Ulaşım)
Oturumlar
6 Şubat 2015 Saat: 11:00     Süre: 7 saat
7 Şubat 2015 Saat: 11:00     Süre: 7 saat
Öncesi
Bu eğitim daha önce 36 kez verildi

Dr. Murad Kayacan

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.