Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)

Eğitim Başlangıcı: 21 Nisan 2015
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
İleri
Orta
Bireysel Gelişim
Kişisel Gelişim
Kurumsal Gelişim
Kurumsal Risk Yönetim Sistemleri
Liderlik ve Yönetcilik
Uzmanlık Eğtimleri
500,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Herhangi bir hizmet veya ürünün tasarımından üretimine ve müşteriye sunuşuna kadar geçen sürede oluşan hatalar, istenmeyen bir durumdur. Ancak; tasarlayan insan olduğunda aslında hata kaçınılmazdır. Asıl problem, hatadan ders almamak, ilerlemesine ve maliyetinin daha da yükselmeden önlenmesini sağlamamakta yatmaktadır. Diğer taraftan hata, sektörden sektöre de sonuçları açısından fark yaratmaktadır. Örneğin; herhangi bir otomobilin motorunda üretimden kaynaklanan bir hata, en fazla otomobilin durmasına neden olurken, bir uçağın motorundaki hata yüzlerce insanın hayatına mal olabilir. Sonuçta her iki ürünü üreten şirketin de hata sonucu oluşan mali kayıpları olacaktır. Ancak uçak üreten firmanın belki de iflasına neden olacaktır.
Bu perspektiften bakıldığında, hatanın müşteriye yansımadan önce çözümlenmesi durumunda, firmanın pazar kaybı dolayısı ile göğüslemesi gereken maliyeti azaltacağı kuşkusuzdur. Diğer taraftan üretim sırasında oluşan hatanın da üretimin mümkün olduğunca erken aşamasında ortadan kaldırılması, üretim maliyetlerini minimize edecektir. İşte Hata Türleri ve Etkileri Analizi de bu anlayışla ortaya çıkmış, orijini kalitenin güvenirlik olarak algılandığı roket, uçak ve nükleer santral üretimine dayanan bir metottur. FMEA; hatanın ortaya çıkmadan önce analizine ve önlenmesine odaklanan bir metottur.

Amaç:

Katılımcıların FMEA tekniğini doğru yöntemlerle uygulama ağırlıklı olarak öğrenmelerini ve kurumlarında bu tekniği uygulamalarını sağlamaktır.

İçerik:

» Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

•Ürün Geliştirme Sürecinde FMEA’nın Konumu
•FMEA’nın Tanımı
•Tarihçesi
•FMEA Türleri
•FMEA Uygulama Adımları
•Snoptikler Yardımı ile Proses Dizaynı
•Potansiyel Hata Türlerinin Tanımlanması
•Özel Karakteristikler ve FMEA’daki Yeri
•Hata Şiddetinin Değerlendirilmesi
•Hata Nedenlerinin Tespiti
•İlişki Diyagramı
•Balık Kılçığı Analizi
•Kontrol Yöntemlerinin Saptama Kabiliyetinin Değerlendirilmesi
•Risk Öncelik Hesabı
•Önleyici Faaliyetlerin Tespiti
•Poka Yoke Uygulamaları
•Önlemler Sonrası Risk Değerlendirme
•FMEA Kontrol Planı İlişkisi
•FMEA Dokümanları
•FMEA Uygulaması için Önemli İpuçları

Yöntem:

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır.

Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır.

Kontenjan
20 kişi
Eğitimin Yeri
Workinn Hotel TOSB- Gebze (Ulaşım)
Oturumlar
21 Nisan 2015 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
22 Nisan 2015 Saat: 10:00     Süre: 7 saat

Pelin Kasım Özdamar

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.