İK Denetimi: İK Fonksiyonlarının Verimliliğini Ölçme ve Riskleri Analiz Etme Çalıştayı

Eğitim Tarihi: İstediğiniz Zaman
Yer: Size Özel
Türü Seviye Kategori
Özel Eğitim İleri
Orta
İnsan Kaynakları
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Bu Eğitimin Amacı:

İK Denetimi, departmanın insan kaynakları uygulamalarının etkinliğini ve risklerini tam anlamıyla saptamaktadır. Bu denetimlerde nelerin incelenmesi gerektiğinin aktarılması amaçlanmaktadır.

Çalıştayın İçeriği:

İK Denetimi Nedir ve Kim Tarafından Yapılmalı?

 • İnsan kaynakları denetimi nedir, neden yapılır?
 • Denetim yapılma şekli, zamanı ve kimler tarafından yapılmalı?
 • Denetim yapacak kişide bulunması gereken yetkinlikler
 • İK Denetimi Döngüsü

Stratejik İK Denetiminin Yapılması

 • İnsan kaynakları yönetim fonksiyonları denetimi
 • Organizasyon yapılanması, görev tanımları denetim
 • İK Departmanının vizyonunun ve misyonu incelenmesi
 • İK Departmanının Organizasyonu
 • İnsan kaynakları çalışanları yetkinliklerinin denetimi
 • Çalışma koşulları ve izinlerin denetimi,
 • Kurumda çalışan ilişkileri denetimi
 • Denetim yapılırken hangi usullere uymak gerekir, hatalı denetim nedir?

İş Hukuku Açısından İK Denetiminin Yapılması

 • İş kanunun ve SGK uygulama hataları nasıl tespit edilir?
 • İş davaları ve işe iade davaları denetim sonuçları,
 • İş sağlığı ve güvenliği denetimi
 • Bordro hataları tespiti vergi ve sigorta eksikleri denetimi,
 • Alt işveren uygulamaları denetimi ve asıl işveren riskleri belirlemesi,
 • İş sözleşmeleri ve yönetmelikler denetimi,
 • İş akdinin sona erdirilmesi denetimi
 • SGK ve iş kanunu idari para cezaları denetimi
 • % 5 Hazine yardımı geri iadesine neden olacak olayların denetimi
 • Performans yönetimi eksiklikleri denetimi
 • Şirket riskleri, SGK uygulamaları ve vergi hataları denetimi,
 • Yasal süreçlere uygunluk denetimi

Denetim Sonuçları

 • İnsan kaynakları denetim sonuçları işletmeye nasıl yansıtılmalı?
 • İnsan kaynağının yönetiminin denetim raporunun hazırlanması
 • Dokümantasyon ve bilgi sistemi
Öncesi
Bu eğitim daha önce 1 kez verildi

Şakir GÜLSEVER

2002 yılından 2005 yılına kadar Sabah Gazetesi ve ATV Televizyonunu bünyesine katan Merkez Yayın Holding A.Ş. bünyesinde bulunan 2.800 personelin çalıştığı 7 şirkette İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2005 yılından bu yana Danışmanlık ve Eğitimcilik yapmaktadır. Şakir Gülsever, Yönetim Danışmanlığı ve İş Mahkemelerinde Bilirkişilik yapmaktadır.

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.