İş Hukuku / Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Eğitim Tarihi: 7 Haziran 2014
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
İleri
Orta
İnsan Kaynakları
Kişisel Gelişim
Kurumsal Gelişim
Kurumsal Risk Yönetim Sistemleri
Teknik Eğitimler
Uzmanlık Eğtimleri
425,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

1. İş hukukuna ilişkin genel tanımlar:

1.1.Hizmet Sözleşmesi Kavramı ve Türleri
İş ilişkisinin kurulması için kural olarak yazılı sözleşme gerekmez. Yazılı sözleşme gerekmemesinin istisnaları:

a)    Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. (iş Kanunu madde 8)

b)    Özel öğretim kurumlarının öğretmen, müdür ve yöneticileri ile yapılan sözleşmeler

c)    Gemi adamları ve gazeteciler ile yapılan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler yazılı olarak yapılmalıdır. Bu sözleşmelerin yazılılık şartının geçerlilik şartı mı yoksa ispat şartı mı olduğu tartışmalı olmakla birlikte, uygulamada işverenin yazılı sözleşme yapma yükümlülüğünü yerine getirmeme nedeni ile menfaat elde etmemesi açısından işveren lehine kullanılamayacağı açıktır.

1.2. İş ilişkisi tanımı

İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. Bu ilişkinin kurulması için işverenin işyerinin kuruma kaydettirmiş olması, işçinin işe başlamasının kuruma bildirilmiş olması gibi herhangi bir tescil veya bildirim gerektirmez. İş ilişkisinin varlığı tanık da dahil her türlü delil ile ispatlanabilir.

1.3. İşçi kimdir?

1.4. İşveren kimdir?

1.5. İşyeri kavramı

2.İşçi ve işverenin karşılıklı hak ve yükümlülükleri

2.1. İşverenin hak ve yükümlülükleri

2.2. İşçinin hak ve yükümlülükleri

3.İşin düzenlenmesi ve denetim >

3.1.İşin düzenlenmesi

3.1. İşverenin işyeri kuralları belirleme hakkı ve bunun sınırları

3.2. Kılık kıyafet yönetmeliği

3.3. Sigara içme yasağı

3.4. İş yerindeki diğer kurallar

İşverenin işçiyi denetleme hakkı ve sınırları

3.5. Üst araması

3.6. Kamera /gizli kamera uygulamaları

3.7. e-posta ve telefonların okunması / dinlenmesi

3.8. işyerinde ortam dinlemesi

4.    İşyerinde uyarı ve cezalar

4.1. Savunma ve Savunma Alma Şekilleri

4.2. İhtar ve İhtar Verme Şekilleri

4.3. Savunma ve İhtar Arasındaki Fark

4.4. İdari para cezaları
5.    İş akdinin fesih nedeniyle sona ermesi

5.1. Geçerli Nedenlerle Fesih

5.2. Haklı Nedenlerle Fesih

5.3. İş Sözleşmesi Fesih Edilirken Dikkat Edilecek Hususlar

5.4. İşçinin İş Sözleşmesini Feshi ve Uygulaması

5.5. İstifa ve Süreçleri (A)

5.6. İstifa Durumunda Haklar

5.7. İspat Yükümlülüğü, Fesih Örnekleri

5.8. İmzadan İmtina Tutanağı ve Bu Tutanak İçin Aranan Şartlar (tebliğ usulleri)

5.9. İşe iade davası

Süre: 2 Gün

Eğitmen: Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN, Av.

1991 yılında Çanakkale Anadolu Lisesinden mezun oldu, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı.

1999 yılına kadar Executrain, Netron, İdea, Netsoft Microsoft Yetkili Eğitim Merkezlerinde ve Tübitak Marmara Araştırma Merkezinde Microsoft Uygulamaları Eğitmeni olarak görev yaptı. 1999-2001 yılları arasında İstanbul Hukuk Bürosunda Stajyer Avukat, 2001-2003 yılları arasında Öngören Mutlu Hukuk Bürosunda Stajyer Avukat ve büroya bağlı olarak MU-YAP’ta (Müzik Yapımcıları Meslek Birliği) Avukat olarak çalıştı.

Halen İstanbul üniversitesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalı’nda doktora çalışmalarını sürdürmekte olan ve Enformatik Bölümünde  Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Ceyda Cimilli Akaydın, Temel Hukuk Bilgileri, Sözleşmeler Hukuku, Telif hakları, Marka Hukuku ve E-Ticaret konularında eğitim programları tasarlayıp sunmaktadır.

Kontenjan
20 kişi
Eğitimin Yeri
Cengiz Topel Caddesi No: 39 · Etiler Istanbul, 34337 Turkey · Telefon: +902123840000 (Ulaşım)
Eğitim Zamanı
7 Haziran 2014 Saat: 09:30     Süre: 7 saat 30 dakika
Öncesi
Bu eğitim daha önce 13 kez verildi

Tansu Cesurtürk

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.