İŞ MÜZAKERELERİ BECERİLERİ

Eğitim Tarihi: İstediğiniz Zaman
Yer: Size Özel
Türü Seviye Kategori
Özel Eğitim İleri
Orta
Kişisel Gelişim
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

İş Müzakereleri Becerileri

Amaç

“Müzakere”, hayatımızın vazgeçilemez gerçeklerinden biri. Hem özel hem de iş hayatımızda hepimiz, her gün, bir şeyleri –doğru veya yanlış, başarıyla veya kaybederek– müzakere ediyoruz. Günümüzün küreselleşen dünyasında birbirinden çok farklı iş yapma tarzları, yepyeni işbirliği modelleri ve rekabet türleri karşımıza çıkıyor. Bu durumda “iyi müzakere etmek”, başarı için bize lazım olan en önemli iş yetkinliklerinden biri haline geldi. Zaten “müzakere” dersinin ABD’nin önde gelen üniversitelerinin MBA programlarının pek çoğunda zorunlu dersler arasına girmesinin nedeni de bu. “İyi müzakere etmek” öğrenilebilir bir yetkinlik. Riske atıp, şansa veya doğal yeteneğe bırakabileceğimiz bir şey değil. Teori, pratik ve bilginin doğru bileşimi ile müzakere yetkinliklerimizi oluşturup geliştirebilmemiz mümkün. Bu program, katılımcıların farklı şartlar altında etkin bir müzakereci olmak için gerekli yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyerek tasarlanmıştır.

Yöntem

Üzerinde durulan teorik bilgiler, yetkinlikler ve tekniklerin her biri, video vaka çalışmaları ve tartışmalar ile katılımcıların zihninde somutlaştırılacaktır. Her seansta mutlaka kullanılacak video-vaka çalışmaları, gerek ABD Harvard Negotiation Project programında yer alan, gerek Türkiye özelindeki, gerekse sinema/TV filmlerinde canlandırılan müzakere durumlarından oluşmaktadır.

Kimin İçin?

İşi gereği, (gerek kurum içi, gerekse kurum dışı) diğer insanlarla iletişim halinde olan tüm kademelerdeki yöneticiler ve yönetici adayları.

İçerik

Müzakereler Nasıl İşler?

 • Müzakere Tanımları, Neden Müzakere Ederiz?
 • Hazırlık Safhası
- Sürecin Gözden Geçirilmesi
 – Müzakerenin Planlanması
 • Müzakere aşamaları  (Bilgi Toplama- Uyum, Direnme, Stratejilerin Formüle Edilmesi,
 •       Problem Çözme, Pazarlık, Karar verme, Anlaşma, Takip)
 • Strateji ve Taktikler
 /  “Kazan-Kazan”ın Önemi
 • Müzakerenin Yönetilmesi
 – Sürdürülmesi
 • Anlaşmayı Sonuçlandırmak için Gerekenler
 • Müzakerede İletişim
 • Müzakerelerde “Güç”, “Zaman” ve “Bilgi”nin Anlamı ile Müzakerenin Sonucu

Üzerindeki Belirleyici Rolleri

 • Müzakerede Ödün (Taviz) Verme ve Alma Yönetimi
 • Pazarlık – İlişki Ayrımı
 • Telefonla Müzakere

Tüm Müzakerelerde İşe Yarayacak Bilgiler

 • Telefonla Müzakere
 • On Müzakere Stratejisi  (Kısa vaka örnekleri verilerek işlenecektir.)
 • Kaçınılması Gereken Kelime ve İfadeler ile Bunların Doğuracağı Tepkiler
 • Duraklamayı Bitirecek ve İlişkiyi Koruyacak On Yedi Yol.
 • İkna Nedir, Ne Değildir, İkna Süreçleri
 • Müzakerelerde Tarzlar ve Karşı Tedbirler
 • Müzakereci Tipleri ve Başa Çıkma Yolları
 • Hileler ve Savuşturulması
 • Müzakere Yeri ve Etkileri
 • Müzakerede Empati
 • Müzakeredeki “Kodların” Anlamlari ve Bunları Okuma Yöntemleri.
 • Kritik Hatalar ve Bunlardan Kaçınma Yolları
 • Müzakerenin Sonlandırılması
 • Çatışma Yönetimi
 • “Kazan – Kaybet”çileri Saptama Yöntemleri
 • “Kazan – Kaybet”çiler ile Başa Çıkma Yolları
 • “Empoze” Yöntemlerine Karşı Tedbirler
 • Müzakereleri Çıkmazdan Kurtarmak
 • Ültimatom Sopasını Kaldırmak
 • “Çatışma”dan “Uzlaşma”ya Giden Yol : Çatışma Yönetimi
 • İtirazları Karşılama – Muhalefet Çeşitleri
 • Satış ve Satınalma Müzakereleri
 • Tedarikçiler ile Müzakere
 • Satınalmalarda Kullanılan Yirmi Üç taktik ve Başa Çıkma Yolları
 • Pazarlık Gücünü Arttırmanın On İki Yolu
 • Satışta Müzakere
Öncesi
Bu eğitim daha önce 44 kez verildi

Necil Beykont

NECİL BEYKONT Kadıköy Anadolu Lisesinden sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri ile mezun oldu. 1983 yılında ABD Indiana Üniversitesinden MBA derecesi aldıktan sonra uluslararası satış, ticaret ve temsilcilik konularında dünyaca tanınmış çok uluslu firmalarda 14 yıl çalıştı. Amerikan-Alman ortaklığı Primary Industries ve daha sonra Mitsui’de Dış Ticaret Yöneticiliği yaptı. Bu çalışma döneminde ABD, Batı Avrupa, Uzak Doğu ve Japonya ile Türk firmaları arasındaki ticari faaliyetleri gerçekleştirerek önemli deneyimler kazandı. ABD, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarındaki 34 ülkede varlık göstermelerine katkıda bulunduğu Türk firmalarında İhracat Müdürü olarak görev yaptı. Bu ülkelerde yaptığı yoğun iş gezilerinde tanıtım, satış, pazarlama, ihale, anlaşma, takip ve problem çözme konularında uluslararası müzakereleri yönetti, dış fuar ve konferans organizasyonlarına liderlik etti. Yirmi yılı aşkın profesyonel deneyiminin tamamını uluslararası platformlarda edinen Necil Beykont, Bahçeşehir Üniversitesinde Executive MBA ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik programlarının, Bilgi Üniversitesinde MBA programının ve Doğuş Üniversitesinde Doktora programının Öğretim Görevlileri arasındadır. Uluslararası İş Müzakereleri, Dış Ticaret Yönetimi, Stratejik Yönetim, Pazarlama, Tüketici Davranışları, Liderlik, Kurumsal Davranış ve İş İngilizcesi ile İletişim konularında kendi hazırladığı kurumsal eğitim programlarını çeşitli profesyonel gruplara vermektedir. Hemen her iş sektörünün hızla küreselleşmesi nedeniyle “Uluslararası İş Yapma Becerilerini” geliştirenlerin, rakiplerinin önüne geçmek ve farklılaşmak için daha fazla şansları olduğuna inanmaktadır. Resim yapmayı, karikatür çizmeyi ve tenis oynamayı seven Necil Beykont, bir kız çocuk babasıdır.

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.