İşletmelerde Hile Farkındalığı, Hileli Finansal Raporlama ve Hile ve Suiistimallerin Denetimleri

Eğitim Tarihi: İstediğiniz Zaman
Yer: Size Özel
Türü Seviye Kategori
Özel Eğitim Orta Muhasebe Finans
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Amaç

 

Çeşitli operasyonlar ve düzenlemeler ile birlikte, sahtekarlıklar ile veya aldatma yöntemleri ile haksız olarak bir kurum veya kuruluşun varlıklarının ele geçirilmesi olarak ifade edilen hile olgusu banka, finans ve reel sektör şirketlerinde gün geçtikçe artmakta ve işletmelerin bir kara deliği haline gelmektedir. İşletmelerde olabilecek hile ve suiistimallerin önlenmesinde en önemli araç işletmenin iç kontrolleridir. Eğitim işletmelerde etkin olmayan iç kontroller sonucunda oluşabilecek hile ve suiistimallerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi ile ilgili farkındalığın katılımcılara ifade edilmesini amaçlamaktadır.

 

Eğitimin Hedefi Kitlesi 
 

Bankaların Orta Kademe Yönetimi, İç Kontrol ve Uyum , Teftiş, Muhasebe, İnsan Kaynakları Yöneticileri.

Yöntem

 

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

 

Program

 

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

 

Eğitim Süresi

 

1 gündür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

   

– Genel Olarak Hile eylemi 

 • Hilenin tanımı ve özelliği
 • Hile eylemi ve boyutları
 • Hile grupları
 • Genel olarak hile türleri
 • İşletme içi hile türleri
 • Hile yapanların özellikleri
 • Hile yapılmasına iten nedenler
   

– Hilenin ortaya çıkarılması

 • Yönetim ilgili hile belirtileri
 • Çalışanlar ile ilgili hile belirtileri
 • Hilenin ortaya çıkarılmasında aktif yaklaşımlar
   

– Çalışanların yaptıkları hile türleri

 • Çalışanlar ile ilgili hile belirtileri
 • Doğrudan nakit hırsızlığı
 • Hileli ödemeler
 • Kayıt ve öncesi yapılan hileler
 • Stok ve duran varlık hileleri
  Hilenin Önlenmesi

 • Dürüstlük, şeffaflık ve yardımcı kültürünün yaratılması
 • Etkin iç kontroller
 • Kurumsal yönetim ilkeleri (şeffaflık,dürüstlük,etik kodlar)
 • Hile olasılığının azaltmaya yönelik çalışmalar
   

– Hileli Finansal Raporlama (HFR)

 • Gelir hesapları kullanılarak gerçekleştirilen HFR
 • Giderlere ilişkin gerçekleştirilen HFR
 • Krediler, menkul kıymetler ve rezervlere ilişkin gerçekleştirilen HFR
 • Mevduat, mevduat dışı kaynaklar ve diğer yükümlülüklerin kayıt altına alınmamasına ilişkin HFR
 •  Açıklayıcı notlara hiç yer verilmemesi yada yeterli olmamasınailişkin HFR

 

 

Öncesi
Bu eğitim daha önce 3 kez verildi

Dr. A.Engin ERGÜDEN

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.