ISO 22000:2005 Temel Eğitimi

Eğitim Tarihi: 25 Kasım 2016
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç Kalite Yönetim Sistemleri 400,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Amaç:
ISO 22000:2005, gıda endüstrisi uzmanları tarafından geliştirilmiş olan uluslar arası kabul görmüş bir standarttır. Bu standart gıda güvenliği yönetimi ihtiyaçlarının gıda tedarik zinciri ile uyumunu sağlamaktır.
Bu eğitimin amacı; gıda güvenliği yönetimi ihtiyaçlarının gıda tedarik zinciri ile uyumunu sağlayan ISO 22000:2005 sisteminin maddelerinin ve HACCP’ten farklılıklarının ayrıntılı anlatılması, geçiş dönemi aşamalarının ve belgelendirmede nelere dikkat edileceğinin açıklanmasıdır.

İçerik:

1.BÖLÜM
Gıda güvenliği kavramları
HACCP’in tarihteki gelişimi
ISO 22000’in ortaya çıkma nedeni
ISO 22000 kapsamı ve içeriği
ISO 22000 standardına uyumun faydaları
ISO 22000 standardının gereklilikleri ve getirdikleri

2.BÖLÜM  – ISO 22000 standardının maddeleri
4 Gıda güvenliği yönetim sistemi
4.1 Genel şartlar
4.2 Dokümantasyon şartları

5 Yönetim sorumluluğu
5.1 Yönetimin taahhüdü
5.2 Gıda güvenliği politikası
5.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması
5.4 Sorumluluk ve yetki
5.5 Gıda güvenliği ekip lideri
5.6 İletişim
5.7 Acil durumlara hazırlılık ve müdahale
5.8 Yönetimin gözden geçirmesi

6 Kaynak yönetimi
6.1 Kaynakların sağlanması
6.2 İnsan kaynakları
6.3 Alt yapı
6.4 Çalışma ortamı

7 Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme
7.1 Genel
7.2 Ön gereksinim programları
7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
7.4 Tehlike analizi
7.5 Operasyonel ön gereksinim programlarının oluşturulması
7.6 HACCP planının oluşturulması
7.7 OGP ve HACCP planlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi
7.8 Doğrulama planlaması
7.9 İzlenebilirlik sistemi
7.10 Uygunsuzluk kontrolü

8 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
8.1 Genel
8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması
8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü
8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
8.5 İyileştirme

3.BÖLÜM
ISO 22000 ve ISO 9001 arasındaki farklılıklar
ISO 22000 ve HACCP arasındaki farklılıklar
ISO 22000’ de yapılması gereken tanımlamalar
Sistem entegrasyonu
Geçiş süreci
Belgelendirme ve akreditasyon süreci

4. BÖLÜM – Uygulama
Yerleşim Planı
Ön Gereksinim Programı oluşturulması
Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması
Akış Şeması
Tehlike Analizi ve HACCP Planı Geliştirme
HACCP Planı

Kontenjan
15 kişi
Eğitimin Yeri
DREAM HILL BUSINESS DELUXE HOTEL Bağdat Caddesi 273 Maltepe/ İstanbul (Ulaşım)
Eğitim Zamanı
25 Kasım 2016 Saat: 09:30     Süre: 8 saat
Öncesi
Bu eğitim daha önce 10 kez verildi

BİLDİRİLECEKTİR. *

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.