ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Sistemi Bilgilendirme & İç Denetçi Eğitimi

Eğitim Başlangıcı: 4 Şubat 2015
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri
Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi
Kalite Yönetim Sistemleri
850,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

EĞİTİMİN YAPISI
Eğitim süresince direkt bilgilendirme bölümlerinin yanısıra konuların daha iyi anlaşılabilmesi için group çalışmaları ve tartışma bölümleri de yer almaktadır. Katılımcılara eğitim slaytlarından bir bölümü ve diğer destek dokümantasyonları verilecektir. Eğitim, aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

 •  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Giriş
 •  ISO 27001-BS7799 Gözden Geçirme
 •  Sistem Dokümantasyonu
 •  BS7799 Uygulama
 •  Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin gerekliliği
 •  Bilgi Varlıklarının Belirlenmesi
 •  Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirmesi
 •  Bilgi Güvenliği Kontrol ve Hedefleri
 •  Sistemin İşletilmesi
 •  Üst Yönetim ve Diğer Roller
 •  Denetim ve Belgelendirmeye İlişkin Konular
 •  OHSAS 18001, ISO14001, ISO 9001 gibi sistemler ile benzerlikler

 

EĞİTİMDEN HANGİ YARARLAR SAĞLANABİLİR?
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı olan ISO / IEC 27001 kapsamı gözönüne alınarak hazırlanan bu eğitim, her sektörden kuruluşlara yöneliktir. Eğitimin temel amacı, ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı altında yatan prensiplerin katılımcılara gösterilmesi ve kuruluşlarında sistem kurmak ve denetimini yapmak için gerekli nitelikleri kazanmalarının sağlanmasıdır.
Kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar, aşağıdaki konularda yetkinliklerini arttırmış olacaklardır:

 •  Tüm iş süreçlerinde bilgi güvenliğinin kontrol edilmesinin öneminin anlaşılması
 •  Bilgi güvenliği konularında temel bilgiye sahip olunması
 •  Bilgi güvenliğinin kontrolü için dokümante edilmiş bir yönetim sistemi gerekliliğinin anlaşılması
 •  Bilgi güvenliği mevzutları ile ilgili temel bilgilerin toplanması
 •  Bilgi güvenliği ile ilgili prensipleri ve temel kavramları anlamaları;
  ISO / IEC 27001 standardı ile ortaya konulan kavramsal modeli ve standardın değişik maddeleri arasındaki ilişkileri anlamaları;
 •  ISO / IEC 27001 standardının uygulama yaklaşımını anlamaları
 •  ISO / IEC 27001 standardının dokümantasyon gerekliliklerini anlamaları,
 •  Tüm iş süreçlerinde bilgi güvenliğinin kontrol edilmesinin öneminin anlamaları
 •  Denetim standartlarını, denetim tanım amaç ve tiplerini, denetçi özelliklerini anlamaları,
 • ISO / IEC 27001 standardının kuruluş içinde etkinliğinin değerlendirilebilmesi için İç denetim hazırlığının yapılması, denetimin gerçekleştirilmesi, kapanış toplantısının yapılması, denetimin raporlanması ve sonuçların izlenmesi prensiplerini anlamaları
  hedeflenmektedir.

EĞİTİMİN YAPISI
Eğitim süresince direkt bilgilendirme bölümlerinin yanısıra konuların daha iyi anlaşılabilmesi için grup çalışmaları ve tartışma bölümleri de yer almaktadır. Katılımcılara eğitim slaytlarından bir bölümü ve diğer destek dokümantasyonları verilecektir. Eğitim, aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

 •  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Tanıtım
 •  ISO / IEC 27001 Gözden Geçirme
 •  ISO / IEC 27001 (Ek A) Alıştırma ile Gözden Geçirme
 •  Yürütme Adımları
 •  Denetim Standartları
 •  Denetim Prensipleri

 

 

Kontenjan
20 kişi
Eğitimin Yeri
The Green Park Hotel Bostancı İçerenköy Mahallesi Manolya Sanayi Sokak No: 36 Ataşehir / İSTANBUL (Ulaşım)
Oturumlar
4 Şubat 2015 Saat: 10:30     Süre: 8 saat
5 Şubat 2015 Saat: 10:30     Süre: 8 saat
6 Şubat 2015 Saat: 10:30     Süre: 8 saat

Bülent Coşar

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.