ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Taslak Eğitimi

Eğitim Başlangıcı: 28 Nisan 2015
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
İleri
Orta
Kalite Yönetim Sistemleri 500,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Dünyada sürekli değişen şartlar kalite yönetim sistem standardında da bazen 2008 yılında olduğu gibi küçük bazen de 2000 yılında olduğu gibi yapısal, geniş kapsamlı revizyonları gerekli kılmaktadır. Son revizyon taslağı ile özellikle, entegre çalışan diğer standartlarla uyumu sağlamak, yönetim sisteminin başarısını sürekli kılmak,  standardın daha geniş kapsamlı ve farklı yapılarda da uygulanabilirliğini sağlamak, sistemin yönetsel etkinliğini arttırmak amaçlı yapısal revizyonlar öngörülmektedir.
3 Haziran 2013 tarihinde ISO TC 176  Teknik Komite tarafından,  ISO 9001 2015 komite taslağı yayınlanmıştır. O tarihten bu yana taslağın yeterliliği ile ilgili çalışmalar sürmekte ve 2015 Eylül ayında yayınlanması planlanmaktadır.

Amaç:

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 2015 revizyonu ile farklılaşan terminolojisini, prensiplerdeki revizyonlarını ve eklenen/çıkarılan maddelerini detaylı olarak yorumlamak, her bir madde altında uygulama örneklerini aktarmaktır.

İçerik:

» Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

ISO 9001 Standardında yapılan değişiklikler üç ana başlık altında ele alınacaktır:

1. Terminolojideki değişiklikler:
• Doküman ve kayıt – Dökümante Bilgi
• Ürün –  Mal ve Hizmet
• Risk – Belirsizlik Etkisi
• Tasarım ve Geliştirme – Geliştirme
• İzleme ve Ölçme ( Ayrılmıştır)
• Kalite Yönetim Temsilcisi
• Kalite El Kitabı

2. Prensiplerdeki değişiklikler
• Prensiplerin 8 maddeden 7 maddeye indirilmesi
• Yönetime sistem yaklaşımı prensibinin kaldırılması
• Sürekli iyileştirme yerine  İyileştirme
• Çalışanların katılımı yerine Çalışanların yükümlülük ve taahhütleri
• Karar vermede gerçekçi yaklaşım yerine delillere dayalı karar verme
• Karşılıklı çıkara dayalı tedarilçi ilişkileri yerine ilişki yönetimi

3.     Standart maddelerindeki değişiklikler:
8 ana maddeden 10 ana maddeye çıkarılan standardın tüm maddelerindeki yapısal değişikliklerin uygulamalarla ele alınması.

•    ISO 9001 yeni ana maddeler:
1 – Kapsam
2 – Atıf Yapılan Standartlar
3 – Terimler Tarifler
4 – Organizasyon Yapısı
5 – Liderlik
6 – Kalite Yönetim Sisteminin  Planlaması
7 – Destek
8 – Ürün Ve Hizmet Gerçekleştirme
9 – Performans Değerlendirme
10- İyileştirme

Kontenjan
20 kişi
Eğitimin Yeri
Workinn Hotel TOSB- Gebze (Ulaşım)
Oturumlar
28 Nisan 2015 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
29 Nisan 2015 Saat: 10:00     Süre: 7 saat

Pelin Kasım Özdamar

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.