ISO/TS 16949 – Kalite Yönetim Sistemi – Temel Eğitimi

Eğitim Tarihi: 1 Ocak 1970
Yer: Kocaeli
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
İleri
Orta
Bireysel Gelişim
Kalite Yönetim Sistemleri
Kurumsal Gelişim
Otomotiv Yönetim Sistemleri
Teknik Eğitimler
750,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

1 – EĞİTİM İÇERİĞİ:

Temel Eğitim:

Eğitim; aşağıdaki ana standard olarak ISO/TS 16949:2009 standardının maddeleri baz alınarak yanında ilgili yardımcı standardlar/teknikler olan ISO 19011, APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC, IMDS, G-8D, 5S, Kaizen, Yalın Üretim, Altı Sigma vb. ve Ford, Hyundai, Toyota, Fiat, Renault, Tofaş, Mercedes vb. ana sanayilerin kendileri tarafından belirtilmiş yazılı Müşteri Özel İstekleri Standardları/Dokümanlarına atıf yapılarak hazırlanan bir içerik dahilinde teori ve edinilmiş tecrübelerin paylaşımı dahilinde gerçekleştirilecektir.

ISO/TS 16949:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ – OTOMOTİV ÜRETİMİ VE İLGİLİ YEDEK PARÇA ÜRETİCİSİ KURULUŞLAR İÇİN ISO 9001:2008’İN UYGULANMASINA DAİR ÖZEL ŞARTLAR – STANDARDI MADDELERİ

0 Giriş

0.1 Genel

0.2 Proses yaklaşımı

0.3 ISO 9004 ile ilişkiler

0.4 Diğer yönetim sistemleriyle uyumluluk

0.5 Bu teknik şartnamenin amacı

1.Kapsam

1.1 Genel

1.2 Uygulama

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve Tarifler

3.1 Otomotiv sanayi için terimler ve tanımlar

4 Kalite yönetim sistemi

4.1. Genel Gerekler

4.1.1. Genel Gerekler – EK

4.2. Dokümantasyon Gerekleri

4.2.1. Genel

4.2.2. Kalite El Kitabı

4.2.3. Doküman Kontrolü

4.2.3.1. Mühendislik Spesifikasyonları

4.2.4 Kalite Kayıtların Kontrolü

4.2.4.1. Kayıtların Arşivlenmesi

4.2.4.1.. Kayıtların Arşivlenmesi

5.0. Yönetimin Sorumluluğu

5.1. Yönetimin Taahhüdü

5.1.1. Süreç Etkililiği

5.2. Müşteri Odaklılık

5.3. Kalite Politikası

5.4. Planlama

5.4.1. Kalite Hedefleri

5.4.1.1. Kalite Hedefleri – EK

5.4.2. Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması

5.5. Sorumluluk, Yetki ve İletişim

5.5.1. Sorumluluk ve Yetki

5.5.1.1. Kalite Sorumluluğu

5.5.2. Yönetimin Temsilcisi

5.5.2.1. Müşteri Temsilcisi

5.5.3. İç İletişim

5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi

5.6.1. Genel

5.6.1.1. Kalite Yönetim Sistemi Performansı

5.6.2 Gözden Geçirme Girdisi

5.6.2.1. Gözden Geçirme Girdisi – EK

5.6.3. Gözden Geçirme Çıktısı

6.0. Kaynak Yönetimi

6.1. Kaynakların Sağlanması

6.2. İnsan Kaynakları

6.2.1. Genel

6.2.2. Yetkinlik / Beceri, Bilinç ve Eğitim

6.2.2.1. Ürün Tasarım Becerileri

6.2.2.2. Eğitim

6.2.2.3. İşbaşı Eğitim

6.2.2.4. Çalışan Motivasyonu ve Yetkilendirilmesi

6.3. Alt Yapı

6.3.1. Fabrika, Tesis ve Ekipman Planlama

6.3.2. Acil/Olağanüstü Durum Planları

6.4. Çalışma Ortamı

6.4.1. Gereken Ürün Kalitesini Elde Etmede Personel Güvenliği Şartları

6.4.2. Çalışma Yerlerinin Temizliği

7.0. Ürün Gerçekleştirme

7.1. Ürün Gerçekleştirme Planlaması

7.1.1. Ürün Gerçekleştirme Planlaması-EK

7.1.2. Kabul Kriteri

7.1.3. Gizlilik

7.1.4. Değişikliklerin Kontrolü

7.2. Müşteri Bazlı Süreçler

7.2.1. Ürüne Yönelik Spesifikasyon ve Gerekliliklerin Saptanması

7.2.1.1. Müşteri Tarafından Saptanan Özel Karakteristikler

7.2.2. Ürüne Yönelik Spesifikasyon ve Gerekliliklerin Gözden Geçirilmesi

7.2.2.1. Ürüne Yönelik Spesifikasyon ve Gerekliliklerin Gözden Geçirilmesi – EK

7.2.2.2. Firma Üretebilirlik Fizibilitesi

7.2.3. Müşteri ile İletişim

7.2.3.1. Müşteri ile İletişim – EK

7.3. Tasarım ve Geliştirme

7.3.1. Tasarım ve Geliştirme Planlaması

7.3.1.1. Multi-Disipliner Yaklaşım

7.3.2. Tasarım ve Geliştirme Girdileri

7.3.2.1. Ürün Tasarım Girdisi

7.3.2.2. Üretim Süreci Tasarım Girdisi

7.3.2.3. Özel Karakteristikler

7.3.3. Tasarım ve Geliştirme Çıktıları

7.3.3.1. Ürün Tasarım Çıktıları – EK

7.3.3.2. Üretim Süreç Tasarım Çıktısı

7.3.4. Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi

7.3.4.1. İzleme

7.3.5. Tasarım ve Geliştirme Doğrulaması

7.3.5. Tasarım ve Geliştirme Doğrulaması

7.3.6. Tasarım ve Geliştirme Validasyonu

7.3.6.1. Tasarım ve Geliştirme Validasyonu – EK

7.3.6.2. Prototip Programı

7.3.6.3. Ürün Onay Süreci

7.3.7. Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü

7.4. Satınalma

7.4.1. Satınalma Süreci

7.4.1.1. Yönetmeliklere Uygunluk

7.4.1.2. Tedarikçi Kalite Yönetim Sistemi Geliştirme

7.4.1.3. Müşteri Tarafından Onaylanmış Kaynaklar

7.4.2. Satınalma Verileri

7.4.3. Satın Alınan Ürünün Doğrulanması

7.4.3.1. Girdi Ürün Kalitesi

7.4.3.2. Tedarikçi Performans İzleme

7.5. Üretim ve Servis Sağlama

7.5.1. Üretim ve Servisin Kontrolü

7.5.1.1. Kontrol Planı

7.5.1.2. Çalışma Talimatları

7.5.1.3. Çalışma Ayarlarının Doğrulanması (set-up doğrulama)

7.5.1.4. Önleyici ve Kestirimci Bakım

7.5.1.5. Üretim Takımlarının ve Avadanlıkların Yönetimi

7.5.1.6. Üretim Planlaması

7.5.1.7. Servis İle İlgili Bilgi Geri Beslemesi

7.5.1.8. Müşteri İle Servis Sözleşmesi

7.5.2. Üretim ve Servis Süreçlerinin Validasyonu

7.5.2.1. Üretim ve Servis Süreçlerinin Validasyonu – EK

7.5.3. Tanımlama ve İzlenebilirlik

7.5.3.1. Tanımlama ve İzlenebilirlik – EK

7.5.4. Müşteri Temini Ürünler

7.5.4.1. Müşteri Temini Üretim Takımları ve Avadanlıkları

7.5.5. Ürünün Muhafazası

7.5.5.1. Depolama ve Envanter (stok kontrol)

7.6. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü

7.6.1. Ölçüm Sistemlerinin Analizi

7.6.2. Kalibrasyon Kayıtları

7.6.3. Laboratuar Gereklilikleri

7.6.3.1. İç Laboratuar

7.6.3.2. Dış Laboratuvar

8.0. Ölçme, Analiz ve İyileştirme

8.1. Genel

8.1.1. İstatistiksel Tekniklerin Belirlenmesi

8.1.2. Temel İstatistiksel Kavramlar Bilgisi

8.2. İzleme ve Ölçme

8.2.1. Müşteri Memnuniyeti

8.2.1.1. Müşteri Memnuniyeti – EK

8.2.2. İç Denetimler

8.2.2.1. Kalite Yönetim Sistemi Denetimi

8.2.2.2. Üretim Süreci Denetimi (proses denetimi)

8.2.2.3. Ürün Denetimi

8.2.2.4. İç Denetim Planları

8.2.2.5. İç Denetçi Kalifikasyonu

8.2.3. Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi

8.2.3.1. Üretim Süreçlerinin İzlenmesi ve Ölçülmesi

8.2.4. Ürün İzleme ve Ölçümü

8.2.4.1. Yerleşim Muayenesi ve Fonksiyonel Testler

8.2.4.2. Görünüş Parçaları

8.3. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü

8.3.1. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü-EK

8.3.2. Yenden İşlem Yapılan Ürünlerin Kontrolü

8.3.3. Müşteri Bilgilendirmesi

8.3.4. Müşterinin Sapma İzni

8.4. Verilerin Analizi

8.4.1. Verilerin Analizi ve Kullanılması

8.5. İyileştirme

8.5.1. Sürekli İyileştirme

8.5.1.1. Firmanın Sürekli İyileştirilmesi

8.5.1.2. Üretim Sürecinin İyileştirilmesi

8.5.2. Düzeltici Faaliyet

8.5.2.1. Problem Çözme

8.5.2.2. Hatasızlaştırma

8.5.2.3. Düzeltici Faaliyetlerin Etkisi ve Yaygınlaştırılması

8.5.2.4. Müşteriden Geri Dönen Ürünlerin Test/Analizi

8.5.3. Önleyici Faaliyet

Ek A (Bilgi İçin) Kontrol Plânı

 

2  – EĞİTİM SEÇENEKLERİ:

SEÇENEK 1: 

Planlı Tarihlerde – Gebze/Kocaeli – ISOQ Eğitim Salonu’ nda – Genel Katılıma Açık Eğitimler – 2 GÜN – Kişi Bazında – 750 TL + KDV

 • Planlı tarihlerde eğitim almak isterseniz bu seçenek tavsiye edilir.
 • Katılımcı sayısının hedef 5 (beş) kişinin altında olması durumunda;  eğitim süresi; katılımcı sayısının az olması nedeni ile yukarıda belirtilmiş süresinin yarısı (%50′ si) olarak gerçekleştirilir.
 • Öğle Yemeği, ikramlar ve eğitim materyalleri vb. ISOQ tarafından karşılanacaktır.
 • Eğitim sonunda her bir katılımcıya Eğitim Sertifikası verilecektir.

SEÇENEK 2: 

İstediğiniz Tarihlerde – Gebze/Kocaeli – ISOQ Eğitim Salonu’ nda – Özel Eğitim – 1 GÜN – Kişi Bazında – 950 TL + KDV

 • Size uygun tarihlerde eğitim almak isterseniz bu seçenek tavsiye edilir.
 • Öğle Yemeği, ikramlar ve eğitim materyalleri vb. ISOQ tarafından karşılanacaktır.
 • Eğitim sonunda her bir katılımcıya Eğitim Sertifikası verilecektir.

SEÇENEK 3: 

İstediğiniz Tarihlerde – Sizin İşyerinizde veya Belirleyeceğiniz Lokasyonda – Özel Eğitim – 1 GÜN – Kişi Bazında – 1.150 TL + KDV

 • Size uygun tarihlerde eğitim almak isterseniz bu seçenek tavsiye edilir.
 • Eğitim için iş yerinden ayrılamıyor, eğitim alırken de işinizin başında olmak istiyor iseniz bu seçenek tavsiye edilir.
 • Eğitim materyalleri vb. ISOQ tarafından karşılanacaktır.
 • Eğitim sonunda her bir katılımcıya Eğitim Sertifikası verilecektir.

SEÇENEK 4

İstediğiniz Tarihlerde – Kadıköy veya Beşiktaş/İstanbul – REGUS Eğitim Salonu’ nda – Özel Eğitim – 1 GÜN – Kişi Bazında – 1.350 TL + KDV

 • Size uygun tarihlerde eğitim almak isterseniz bu seçenek tavsiye edilir.
 • Gebze / Kocaeli lokasyonu değil de, İstanbul’ da Kadıköy veya Beşiktaş lokasyonlarında eğitim almak isterseniz bu seçenek tavsiye edilir.
 • Eğitim tarihi belirlemesi sonrasında ISOQ tarafından REGUS’ ta salon rezervasyonu yapılıyor olunacaktır.
 • Öğle Yemeği, ikramlar ve eğitim materyalleri vb. ISOQ tarafından karşılanacaktır.
 • Eğitim sonunda her bir katılımcıya Eğitim Sertifikası verilecektir.

SEÇENEK 5: 

İstediğiniz Tarihlerde – Sizin İşyerinizde veya Belirleyeceğiniz Lokasyonda – Özel Eğitim – Firma Bazında – 2 GÜN

 • Size uygun tarihlerde eğitim almak isterseniz bu seçenek tavsiye edilir.
 • Eğitim için iş yerinden ayrılamıyor, eğitim alırken de işinizin başında olmak istiyor iseniz bu seçenek tavsiye edilir.
 • Bireysel değil, firma bazında ilgili tüm iş arkadaşlarınızın / çalışanlarınızın da yer alacağı grup bazlı olarak eğitim almak isterseniz, bu seçenek tavsiye edilir.
 • Katılımcı sayısının 10 kişiyi aşması durumlarında eğitim etkinliği açısından, 10 kişiyi aşan her grup için ilave tekrar eğitim seansları düzenlenir.
 • Grup bazlı eğitimler için katılımcı sayısını da belirterek ayrıca teklif istemeniz rica olunur.
 • Eğitim materyalleri vb. ISOQ tarafından karşılanacaktır.
 • Eğitim sonunda her bir katılımcıya Eğitim Sertifikası verilecektir.

 

Kontenjan
10 kişi
Eğitimin Yeri
Osman Yılmaz Mahallesi, Millet Caddesi, 1203 Sokak, No:30/4, Gebze, Kocaeli (Ulaşım)
Eğitim Zamanı
Öncesi
Bu eğitim daha önce 6 kez verildi

Satılmış Çiloğlu

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.