Kurum Kültürü ve Kurum içi Etkin İletişim Eğitimi

Eğitim Başlangıcı: 19 Temmuz 2014
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
İleri
Orta
Bireysel Gelişim
Kurumsal Gelişim
825,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Kısaca Merkezi Yönetim Süreçlerinde Yönetim Vizyonu, Yönetim – Organizasyon Yapıları (Sermaye Süreçleri Organizasyonel Yapıları ) ve İletişim Hiyerarşisi

Kısaca Yönetişim Süreçlerinde Organizasyon Yapıları (Bilgi Süreçleri Organizasyonel Yapıları) ve İletişim Hiyararşisi

Kurum içi Başarılı İletişimin Kurum Kültürüne Katkısı (Kaliteli İletişim, Sürdürülebilir İlişki İlkesi)

 • Demokratik Platform
 • Kurum içi İletişim Kanallarının Oluşturulması
 • Değer, Değer Yaratma, Değer Zinciri, Değer Yaratan, Faydalanıcı Kavramları
 • Kurum Hafızası – Bilgi Yönetimi Sistemi
 • Kurum içi İletişim – Verimlilik – Maliyet Yönetimi Kavramları
 • Kurum içi İletişim – Risk – Kriz / Problem / Süreç Yönetimi Kavramları

Kurum Kültürünün Oluşumunu Etkileyen Süreçler

 • Kurum Olarak Biz Kimiz?
 • Müşteri Beklentileri Karşısında Pozisyonunuz? Beklentileri Ne Oranda Karşılayabiliyoruz?
 • Müşteri Hizmet Seviyemiz Yeterli mi?
 • Kurumsal SWOT
 • Değişim Süreci
 • Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi
 • Hedeflere Ulaşma Stratejilerinin Belirlenmesi

Kurum Kültürünün Oluşturan Ortak Değer ve İlkeler Nereden Kaynaklanır? Nereden Kaynaklanmalıdır?

Kurum Kültürünün Kurumsal Hedeflere Ulaşmadaki Olumlu Katkısı

Kurum Kültürü – Kurum İtibarı İlişkisi

Kurum Kültürünün Kurumdaşlarca İçselleştirilebilmesi için

 • Sosyal Sorumluluk
 • Şeffaflık, Bilgilendirme
 • Hesap Vericilik, Bilgilendirme
 • Kurumsal Adalet

İnovatif Kurum Kültürü

 • Innovasyon Çeşitleri (Ürün İnovasyonu, Hizmet İnovasyonu, Süreç İnovasyonu, Orgaizasyonel İnovasyon, Pazarlama İnovasyonu, Toplumsal İnovasyon)
 • Müşteri Odaklı Innovasyon
 • Innovatif Organizasyonların Özellikleri

Kurum Kültürünün Oluşturan Yazılı ve Yazılı Olmayan Kuralları

Kurum Kültürünün Kişisel Gelişim ve Kariyerle İlişkisi

Kişisel Farkındalığın Başarılı ve Etkin İletişim için Önemi

 • Kişisel Farkındalık ve Kişisel Kalite Nedir? Kişisel Farkındalığımızı ve Kişisel Kalitemizi Geliştirmek Neden Önemlidir?
 • Kişisel Farkındalık Nasıl Gelişir?
 • Kişisel Farkındalık ile İletişim Başarısı Arasındaki Önemli Bağ
 • Kişisel Kalitenin İletişime Yansıması İçin
  • Değer Yaratma / Değer Katma Kültürü
  • Çatışma Kültüründen Uzlaşma Kültürüne Geçiş
  • İlkeli İletişim Sürdürülebilir İlişki

İletişimin Temeli

 • Kendimizle İletişim ( Kendimizi Tanıma Çalışmaları, Analizler ve Bir Test )
 • Bireylerarası İletişim
  • Etkili Dinleme, Doğru Algılama, Anladığını Teyit Etme, Geri Bildirimde Bulunma
  • Duygusal Zeka ve Empati

Temel İletişim Bilgileri

 • Sözlü İletişim
 • Telefonda İletişim
 • Beden Dili İle İletişim ( Anlamak ve Anlaşılmanın Bir Diğer Yolu )
 • Yazılı İletişim ( İmaj Değeri / Zamansal Değeri / İlkesel Değeri / Bilgi Yönetimi Değeri )

Kurum İçi İletişim ve Bilgi Yönetimi Sistemi / Kısaca ERP / MIS

Bilgi – Risk – Süreç – Değer Zinciri  – Maliyet – Memnuniyet İlişkisi

Takım Çalışması ve Takım Çalışmasında İletişim

 • Takım Çalışmasının Kurumlara ve Bireylere Katkısı
 • Takım Çalışmasında Olmazsa Olmazlar
 • Takım Çalışmasında İletişim Zafiyetlerinin Önlenmesi
 • Takım Çalışmasında Anayolu Belirlemek
 • Takım ve Sinerji, Ortak Akıl Yaratma
 • Takım Çalışması ve Süreç Yönetimi ( Açıklıkların Yönetimi )
  • Hedef Süreç İlişkisi
  • Sorgulama
  • Süreci Kontrolde Tutma
  • Süreci Sonsuza Kadar İyileştirme
  • Süreci Yönetememe ve Sürecin Problem Dönüşmesi
 • Takım Çalışması ve Proje Yönetimi
  • Süreci Projeye Çevirme
  • Proje Yönetiminin Organizasyonel Yapılar İçindeki Yeri
  • Temel Kavramlar
  • Proje Takımları ( Faz veya Alt Fazları )
  • Projenin Ön Planlaması
  • Proje Yaşam Döngüsü
 • Toplantı Yönetimi ve Toplantı Verimliliği
  • Kurum İçi Etkin Toplantıların Gerçekteki Yararları
  • Toplantılar Neden Yapılır
  • Etkisiz Toplantıların Alışkanlıkları
  • Kurum içinde Etkili Toplantılar Yapılması için Gerekenler
  • Kurum İçi Toplantılarda Etkili Fikir Üretimi
  • Zaman Yönetimi
  • Fikir Fırtınası Yöntemi

İletişim Engelleri ve İletişim Çatışmalarını Yönetme

 • İletişim Engelleri
  • İletişim Yükü ve Fazlalığı
  • Güven ve İnanılabilirlik
  • Zamanlama
  • Süzme/ Saklama, Eksik İletme
  • Duygusal Engeller
 • İletişim Çatışmalarını Yönetme Becerileri
   • Yanlış ve Eksik İletişim
   • Çatışmanın İçinde Olanları Tanımak
   • Çatışmanın Kaynağını Saptamak
   • Çatışmaya Tepki Vermek Nasıl Olmalı
   • Çatışma Önleme Teknikleri
    • Koçluk Yapma
    • Geliştirme ve Güçlendirme Amaçlı Delegasyon
    • Şeffaf İletişim

* Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları ve coffee-break ikramlar dahildir.

Kontenjan
15 kişi
Eğitimin Yeri
Rönesans Eğitim Salonları, Bağdat Caddesi, İstanbul (Ulaşım)
Oturumlar
19 Temmuz 2014 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
20 Temmuz 2014 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
Öncesi
Bu eğitim daha önce 5 kez verildi

Nail ŞENCAN

Yüksek öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına Almüt A.Ş.( Alarko) Dış Ticaret firmasında başlayan ŞENCAN, küresel ticaret yapan firmalarda yöneticilik görevlerinde bulunarak yeniden yapılanma projelerinde aktif görev almıştır. 1995’den bu yana kendi girişimleri başlatan ŞENCAN yönetim – organizasyon, değişim yönetimi ve kurumsallaşma, tedarik zinciri yönetimi ve bütünleşik planlama, uluslararası müşteri iletişimi ve ilişkileri yönetimi konularında uzmanlığa sahiptir. Danışmanlık faaliyetleri ile, daralan iç piyasa rağmen, varlıklarını sürdürmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak isteyen kurumları ulusal ve uluslararası rekabet koşullarına hazırlamakta, kurumların genel olarak işletme ve tedarik zinciri, üretim – planlama, müşteri ilişkileri departmanlarının tanı/teşhis süreçlerini uygulayarak kurumların SWOT’unu yapmakta ve iyileştirilebilir, maliyet yönetimi ve rekabet stratejileri geliştirmekte, geliştirilebilir alanları hakkında anayol haritalarını oluşturmakta ve uygulama başarılarını denetleyerek raporlamaktadır. Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü Kurumsal Planlama Bölüm Başkanı olan SENCAN, genel katılıma açık seminer ve sertifika programları ile bilgi ve deneyimini paylaşmaya devam etmekte, Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri ve Sanayi Odalarının davetlisi olarak çeşitli projelerde görev almaktadır.

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.