Kurumlarda Stratejik Çeviklik ve Sonuç Odaklı Strateji Yönetimi Eğitimi

Eğitim Başlangıcı: 21 Haziran 2014
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
İleri
Orta
Kurumsal Gelişim
Yönetim Becerileri ve Liderlik
925,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Stratejinin Düşünme ve Stratejinin Oluşturulması

 • Değişim ve Stratejik Çevikliğin Önemi
 • Vizyon, Stratejik Düşünme ve Düşündürme
 • Strateji İle Taktik, Strateji İle Operasyon Arasındaki Farklar
 • Strateji Düşünce Matrisi
 • Stratejik Düşüncenin Önündeki Engeller
 • Stratejik Düşünmenin Koşulları
 • Geleceği Öngörmek ve Yönetişim,
 • Değişimi, Geleceği, Beklentileri Yönetmek, Gelecek Değeri Yaratmak
 • Strateji Kurma, Senaryolaştırma Ve Planlama

Stratejinin Uygulanması ve Kontrolü

 • Stratejinin Belirlenmesi ve Basitleştirilmesi
  • Değer Zinciri Analizi ve Rekabet Önceliklerinin Belirlenmesi
  • Yatırımcı Odağıyla İş Önceliklerinin Netleştirilmesi
  • Stratejinin Operasyonel Planlarla Entegrayonu
 • Stratejik Değişimin Yönetimi
  • Değişim İçin Ortak Dilin Tesis Edilmesi
  • Değerlendirme İçin Gerekli Ortamın Yaratılması
 • Mevcut Yetkinliklerin Değerlendirilmesi
  • Değer & Performans Matriksi İçinde Yetkinliklerin Değerlendirilmesi
  • Yatırım Alanlarının Tespiti
 • Gerekli Değişim İçin Kaynak Yaratılması
  • Kaynak Yaratma ve Yatırımın Geri Dönüşü Prensibi
  • Kaynakların Yatırım İhtiyaçları Arasında Dağıtımı
 • Gelişimin Takibi
  • Stratejik Analiz Ve Raporlama
  • Açıkların Yönetimi
 • Liderlik ve Execution
  • “Yapılamaz” dan “Yapabilirim” Kültürüne Geçiş
  • Değişim Ortamında Liderlik
  • Değişim İçin Doğru Organizasyonu Kurmak ve Liderlik Etmek

Stratejik Çeviklik

 • Geleneksel Stratejik Yönetim Sisteminin Handikapları
 • Sürdürülebilir Rekabet Avantajı İçin Değişime Uyum
 • Stratejik Planlamadan Stratejik Düşünmeye Geçiş
 • Stratejik Çeviklik Altyapısı Ve Bileşenleri
 • Stratejik Çeviklik Sürecinde Risklerin Yönetimi

* Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları ve coffee-break ikramlar ve öğlen yemeği dahildir.

 

 

Kontenjan
15 kişi
Eğitimin Yeri
Titanic City Hotel Taksim, İstanbul (Ulaşım)
Oturumlar
21 Haziran 2014 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
22 Haziran 2014 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
Öncesi
Bu eğitim daha önce 10 kez verildi

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.