Microsoft Excel Eğitimi

Eğitim Başlangıcı: 17 Ocak 2015
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi İleri
Orta
Bireysel Gelişim
IT Bilişim
Kişisel Gelişim
Kurumsal Gelişim
Teknik Eğitimler
Uzmanlık Eğtimleri
1.200,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Excel, iyi kullananların elinde çok güçlü bir silah, ama çalışma mantığını anlayamadığınız durumdaysa insanın hayatını kabusa dönüştüren başlı başına bir problemdir.

Bu eğitimde sizlere ilk olarak Excel’in çalışma metodunu anlatacağız. Sadece içerdiği araçlar bakımından değil, çalışma ve çalışmama mantığıyla, sorunları ve çözümleriyle Excel’i nasıl kullanmamız gerektiğini göstereceğiz.

Çünkü Excel’de sadece araçların özelliklerini bilerek bir çözüm üretemeyiz. Önemli olan o araçları kullanmamız gerektiği zamanı anlayıp, çözüm üretme sürecini yönetebilmemizdir.

Unutmayın Excel’de bir sorunu çözmenin birçok yolu vardır, ama bir tanesi problemi iki dakikada çözerken bir başkası saatler alabilir.

İşte önemli olan bunun ayrımına varabilmektir.

 

Derslerimiz temel düzeyde Excel bilgisine sahip herkes için çok yararlı olacaktır. Ancak Excel’i bu zamana kadar hiç kullanmamışsanız o zaman önce Excel’e Giriş dersini almanızı öneririz.

Derslerimizin konusu ne kadar komplike olursa olsun, dinleyeni sıkmayacak ve konunun derinliğinde kaybolmayacak kolaylık ve pratiklikte anlatıyor olacağız.

 

Excel Eğitimi Konu Başlıkları (Syllabus)

 

 1. Excel’i Anlamak

 2. Excel’de Fonksiyonlar

 3. Excel’de Veri Düzenleme & Veri Yönetimi

 4. Excel’de Veri Analizi

 5. Excel’de Çok Hızlı Olmanın Yolları

 

Excel’i Anlamak

 • Excel’in Yapısını Anlamak
 • Olası Çözümlerden Doğru Olanı Seçebilmek
 • Araştırmacı Bakış Açısını Kullanmak
 • Excel’e Hükmetmek

 

Excel Formülleri

 • Metin Formülleri
 • Harfin Büyük Küçük Olması – UPPER, LOWER & PROPER
 • Metin İçinden Birkaç Karakteri Seçme – LEFT, RIGHT & MID
 • Karakterlerin Aranması ve Değiştirilmesi – FIND, SEARCH & SUBSTITUTE
 • Metinlerin Aynı Olup Olmadıklarını Anlamak – EXACT
 • Bir Yazıyı Birden Çok Kez Tekrar Ettirmek – REPT
 • Gereksiz Boşlukların Yok Edilmesi – TRIM
 • Metindeki Karakter Sayısı – LEN

 

 • Matematiksel Formüller
 • Mod ve Kalan Fonksiyonları – MOD & QUOTIENT
 • Rastgele Değer Atama – RAND & RANDBETWEEN
 • Sayı Yuvarlama – ROUNDUP, ROUNDDOWN & MROUND
 • Toplama, Koşula Uyanları Toplama ve Çarpım Toplamı – SUM, SUMIF & SUMPRODUCT

 

 • Arama ve Referans Alma Formülleri
 • Datanın Karşılığı Olan Bilgiyi Getirme – VLOOKUP & HLOOKUP
 • Bir Sayının Bulunduğu Sayı Aralığının Bilgisini Getirme – LOOKUP
 • Bir Dizide Koordinat Vererek Bilgiyi Getirme – INDEX

 

 • Zaman Formülleri
 • Gün, Ay, Hafta ve Yıl – DAY, WEEK, MONTH & YEAR
 • Saniye, Dakika ve Saat – SECOND, MINUTE & HOUR
 • Bugün ve Şimdi – TODAY & NOW

 

 • İstatistiki Formüller
 • En Düşük ve En Yüksek Değer – MIN & MAX
 • Sıralamada Kaçıncı – RANK
 • Ortalama Alma – AVERAGE
 • Koşula Uyanları Sayma & Ortalamasını Alma – COUNTIF & AVERAGEIF

 

 • Mantık Formülleri
 • Doğru ve Yanlış Kavramları – TRUE & False
 • Kesişim ve Birleşim Kümesi – AND & OR
 • Koşul Belirtme – IF
 • Koşulda Hata Durumunda Alınan Aksiyon –
 • Tersini Almak – NOT

 

Excel’de Veri Düzenleme & Veri Yönetimi

 • Veri filtreleme
 • Tek Sütunlu Filtreleme (Single Column Filtering)
 • Çok Sütunlu Filtreleme (Multiple Column Filtering)
 • Kompleks Filtreleme (Advanced Filters)

 

 • Veri sıralama
 • Basit Sıralama (Basic Sorting)
 • Kompleks Sıralama (Advanced Sorting)

 

 • Metni sütunlara dönüştür
 • Limitsiz (Delimited)
 • Sabit Genişlik (Fixed Width)

 

 • Yinelenenleri kaldır
 • Tek Sütun (Single Column)
 • Çoklu Sütun (Multiple Column)

 

 • Freeze panes
 • En Üst Satırı Dondurma (Top Row)
 • İlk Sütunu Dondurma (First Column)
 • Hücre Bazlı Dondurma (Cell Based)

 

 • Transpose
 • Satır ve Sütunu Simetrik Dönüştürme (Row or Column Based)
 • Tablo Bazlı Simetrik Dönüştürme (Table Based)

 

 • Conditional Formatting
 • Veri Çubukları (Data Bars)
 • Renk Ölçekleri (Color Scales)
 • Simge Setleri (Icon Sets)

 

Excel’de Veri Analizi

 • Pivot Tablo (Pivot Table)
 • Pivot Tablodaki Bölmeler (Column, Rows, Values & Filters)
 • Veri Kaynağını Değiştirme (Change Source Data & Refresh)
 • Rapor Görünümünü Düzenleme (Editing Report Layout, Subtotals & Grand Totals)
 • Veri Hesaplama Alanı (Calculated Fields & List Formulas)
 • Dilimleyici (Slicer)
 • Pivot Datasının Analizi

 

 • Pivot Grafik (Pivot Chart)
 • Grafik Çeşitleri (Chart Types)
 • Pivot Tabloyu Düzenlemek (Editing Pivot Charts)
 • Grafik Tiplerini Değiştirmek (Changing Chart Types)
 • Grafik Alanını Düzenleme (Formatting Chart & Plot Area)
 • Veri Serilerini Düzenleme (Formatting Data Series)
 • Pivot Tablosunun Analizi

 

 • İleri Seviye Pivot
 • Dinamik Pano (Dynamic Dashboard)

 

Excel’de Çok Hızlı Olmanın Yolları

 • Kısayol Tuşlarının Kullanımı
 • Alt Tuşuyla Kombinasyonlar
 • Ctrl Tuşuyla Kombinasyonlar
 • Ctrl & Shift + Yön Tuşlarıyla Kombinasyonlar
 • Menü Tuşuyla Kombinasyonlar
 • Formüllerin Hızlı Yazım Metotları

 

Kontenjan
10 kişi
Eğitimin Yeri
Taksim CVK Otel (Ulaşım)
Oturumlar
17 Ocak 2015 Saat: 10:00     Süre: 6 saat
18 Ocak 2015 Saat: 10:00     Süre: 6 saat
24 Ocak 2015 Saat: 10:00     Süre: 6 saat
25 Ocak 2015 Saat: 10:00     Süre: 6 saat
Öncesi
Bu eğitim daha önce 45 kez verildi

Harun Ünlüsoy

Utku Akdemir

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.