MS EXCEL’DE VBA(MACRO) EĞİTİMİ

Eğitim Başlangıcı: İstediğiniz Zaman
Yer: Size Özel
Türü Seviye Kategori
Özel Eğitim Başlangıç
İleri
Orta
Bireysel Gelişim
IT Bilişim
Kişisel Gelişim
Teknik Eğitimler
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR
   
Eğitimin Verildiği Yer KÜÇÜKYALI ELİTE OTEL EĞİTİM SALONU/MALTEPE
Toplam Eğitim Süresi 3 Gün / 18 Saat
Katılımcılar FİRMALAR, DEVLET KURUMLARI, KİŞİLER
Giriş Bu üç günlük eğitimde katılımcılar; Ms Excel kayıt makroları ile yaptığımız işlemleri kaydetmeyi, VBA ekranı üzerindeki genel tanımları öğrenmeyi, VBA programcılığına girişi, bir program yazarken uyulması gereken presedürleri, kod organizasyonu oluşturmayı, döngüler ile oluşturulan metodları User Formlar üzerinde işlevsel hale getirmeyi öğreneceklerdir.
Hedef Kitle Bu eğitim, Ms Excel üzerinde yapılan uygulamaların yetmediği noktalarda, programlar yazarak Ms Excel’i arayüz bir sistem gibi kullanmayı, kullanıcıların kendi yazdıkları fonksiyonlarını Ms Excel’den çağırmayı, diğer Ms Office uygulamaları verilerimizi ntegre olarak kullanmayı öğrenmek isteyen bir katılımcı kitlesi hedefler.
Eğitim Bilgileri Eğitim dökümanları, ikramlar, Katılımcı Sertifikası dahildir.
Ön Gereksinim Temel Windows Eğitimi, Temel Excel Eğitimi,İleri Excel Eğitimi
Eğitim Salonu Özellikleri Eğitim cafe breaklidir.

Kurs Ücreti 600,00 TL + KDV


EĞİTİM KONULARI

   
Makrolara Genel Bakış
 • Makrolar Hakkında Genel Bilgi
 • Makro Çeşitleri
 • Makroları Kaydetmek
 • Makroları Silmek
 • Makroları Çalıştırmak
 • Makroları Nesnelere Bağlamak
 • Makro Seçeneklerini Değiştirmek
 • Makroları Düzenlemek
 • Makrolarda Güvenlik
 
Visual Basic Applicatio(VBA) Penceresini Tanımak
 • Araç Çubukları ( Debug, Edit, Standart, User Form)
 • Kod Penceresi
 • Properties Penceresi
 • Project Explorer Penceresi
 • Module, User Form, Class Terimlerini Tanımak
 
Prosedürleri Tanımak
 • Sub Tipi Prosedürler Nedir?
 • Function Tipi Prosedürler Nedir?
 
Excel ile Programlaya Giriş
 • Nesne Nedir
 • Özellik, Metot ve Olay Nedir
 • Hücre Seçmek
 • Satır Seçmek
 • Sütun Seçmek
 • Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçmek
 • Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçmek
 • Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek
 • Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
 • Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak
 • Seçili Alan Sayısını Bulmak
 • Hücreye Formül Yazdırmak
 • Hücreye Değer Atamak
 • Seçili Hücreye Değer Atamak
 • Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak
 • Hücreye Rastgele Değer Atamak
 • Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak
 • Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek
 
Operatörler
 • Aritmetiksek Operatörler
 • ^, *, /, , +, – , & , Mod Operatörleri
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • =, ,<> , <, > , <= , >= , Like, Is Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • Not, And, Or, Operatörleri
 
VBA Programlama Yapıları
 • Değişkenler ve Değişken Tipleri
 • Değişkenlerin Tanım Aralığı
 • Sabitler
 • Koşul Yapıları
 • IF… Then… Else
 • Select Case… End Select
 • Tek Boyutlu ve İki Boyutlu Diziler
 • Döngü Çeşitleri

o      For… Next

o      For Each… Next

o      Do Until… Loop

o      Do While… Loop

 • Goto Deyimi
 
Fonksiyonlar
 • Fonksiyon Oluşturmak
 • Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atamak
 • Kişisel Amaca Yönelik Fonksiyon Oluşturmak
 • Fonksiyonları Excel İçinde Kullanmak
 
Hata Denetimi
 • Hata Kontrol Deyimleri
 • Hata Kodları ve Açıklamalar
 
User Form ve Özellikleri
 • Yeni User Form Oluşturmak
 • Form Özellikleri (Properties)
 • Form Olayları (Events)
 • Formlara Kontroller Eklemek
 • Kontrol Özellikleri (Properties)
 • Kontrol Olayları
 
Excel-Access İlişkisi
 • ActiveX Data Objects (ADO) Nedir?
 • ADO Nesneleri
 • Connection Nesnesi
 • Recordset Nesnesi
 • SQL Sorgulama Dili
 • Access Üzerindeki Verileri Excel’e Aktarmak
Öncesi
Bu eğitim daha önce 252 kez verildi

ÜMİT ISNIK

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.