Ölçme Bilgisi ve Kalite Kontrol Sertifika Programı

Eğitim Başlangıcı: 20 Mart 2015
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
İleri
Orta
Kalite Yönetim Sistemleri
Kişisel Gelişim
Liderlik ve Yönetcilik
Otomotiv Yönetim Sistemleri
1.480,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Slayt13

Ürünlerin kullanım yerlerinde ihtiyaç duyulan özelliklerin sağlanması için üretim yapan şirketlerin kendi üretim proseslerinin yönetimi sırasında Kalite Kontrol işlemlerini planlaması ve uygulaması şarttır. Ölçme ve kalite kontrol faaliyetleri müşteri memnuniyetini sağlayacak ürünlerin üretimi için zorunluluktur. Bu işlemlerin doğru ekipmanlarla, doğru yöntemlerle ve yetkin personel kullanarak gerçekleştirilmesi gerekir. Bu sertifika programının amacı Kalite Kontrol faaliyetleri yürüten elemanların yetkinliklerini arttırmaktır.

Amaç:

Ölçme Bilgisi ve Kalite Kontrol Sertifika Programı sayesinde;

Temel malzeme ve imalat yöntemleri bilgisine sahip,
Teknik resim okuyabilen,
Toleranslandırma kavramlarına hakim,
Kalite kontrol tekniklerini kullanabilen, verileri değerlendirebilen,
Ölçme yöntemlerini kullanabilen, kalibrasyon bilgisine sahip,
Ölçüm sistemleri analizi (MSA) konusunda uygulamalarla tecrübe kazanmış

yetkin kalite kontrol ekiplerinin yetiştirilmesine katkıda bulunulacaktır.

İçerik:

Modül 1: Temel Malzeme Şekillendirme ve İmalat Bilgisi

• Giriş
• Temel Malzeme Bilgisi
• Malzeme Şekillendirme Yöntemleri
• İmalat Yöntemleri
Modül 2: Teknik Resim Okuma ve Tolerans Bilgisi
• Teknik Resmin Önemi
• Teknik Resim Araç ve Gereçleri
• Çizgi
• İzdüşüm
• Görünüş
• Ölçek ve Ölçülendirme
• İşaret ve Anlamlar
• Temel Toleranslandırma Kavramları
• Toleranslandırma Prensipleri ve Toleranslandırma Normları
Modül 3: Kalite Kontrol
• Kalite Kavramı
• Kalite Kavramının Evrimi
• Müşteri İsteklerinin Garanti Edilmesinde Kalite Kontrolün Araç Olarak Kullanımı
• Kalite Kontrol Teknikleri ve Kontrol Kartları Uygulamaları
• Kalite Kontrolde Veri Toplama ve Değerlendirme, Verilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi
Modül 4: Ölçme Tekniği ve Kalibrasyon Bilgisi
• Ölçme Kavramı
• Ölçüm Sistemleri
• Ölçme Yöntemleri
• Kalibrasyon Kavramı
• Ölçüm Sistemleri Analizi
• Değerlendirme ve Sınavı

Yöntem:

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır.
Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır.
InoTec sertifika programı katılımcılarına, uygulama metodu itibariyle fark yaratan, günümüzün sürekli gelişen sanayi koşullarına paralel olarak geliştirilen, proaktif yaklaşımlı eğitimler sağlamaktadır.

Kontenjan
20 kişi
Eğitimin Yeri
İstanbul Pendik Green Park Hotel (Ulaşım)
Oturumlar
20 Mart 2015 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
21 Mart 2015 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
27 Mart 2015 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
28 Mart 2015 Saat: 10:00     Süre: 7 saat

Hamit Karadağ

1963 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tesviye Öğretmenliği bölümüne girmiş ve 1986 yılında mezun olmuştur. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metal İşleri bölümünde master eğitimini tamamlamıştır. 1986-1993 yılları arasında Teknik Öğretmen olarak görev yapan Karadağ, 1993 yılında özel sektöre adım atmıştır. Otomotiv sektöründeki çeşitli ana ve yan sanayi kuruluşlarında Ekip Şefi, Kalite Animatörü, Yan sanayi Değerlendirme Sorumlusu, Kalite Güvence Müdürü, Proje Lideri ve İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır. Bir çok kurumda ISO 9001, ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemleri yapılandırma, İstatistiksel Proses Kontrol Uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi, Toplam Üretken Bakım ve Süreç İyileştirme konularında Yönetim Danışmanlığı, APQP, PPAP, SPC, FMEA, MSA, İşletmelerde Modern Yönetim ve Liderlik, Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9001 KYS, ISO 19011 İç Tetkikçi, Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma, Eğitimde Toplam kalite yönetimi, ISO/TS 16949 KYS ve İç Denetçi, 5S, Toplam Üretken Bakım (TPM), Otonom Bakım, Kalite Maliyetleri, Otomotiv Sektörü Müşteri Özel İstekleri, Süreç Yönetimi ve İyileştirmeleri konularında eğitim vermiştir. Toplumsal sorumluluk bilinci kapsamında,1998 yılında Türkiye Kalite Derneğinin Bursa Şubesi kuruluş çalışmalarında aktif rol oynamış ve şubenin kurucu üyesi olarak görev almıştır. Daha sonra üç dönem Şube yönetiminde yer alarak 2005 yılına kadar Toplam Kalite Yönetimi ve EFQM konusunda tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmüştür. Yine 1998 yılında Bursa da KalDer adına Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi isimli ilk paneli organize etmiş Özel sektör, Üniversite ve Orta öğretim kurumlarını aynı platformda buluşturarak konunun tartışılmasını sağlamıştır. KalDer Bursa şubesinde Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları konusunda bir çalışma grubunun oluşturulmasını sağlamış ve bu bilincin yaygınlaştırılması için gönüllü olarak seminerler ve eğitimler vermiştir. 2010 yılında InoTec ailesine katılan Karadağ, eğitmen olarak çalışmalarına devam etmektedir. IRCA Kayıtlı ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçisidir. Fransızca ve İngilizce dillerini bilmektedir.

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.