PAZARLAMA

Eğitim Tarihi: İstediğiniz Zaman
Yer: Size Özel
Türü Seviye Kategori
Özel Eğitim İleri Satış Pazarlama
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Eğitim İçeriği

 1. Pazarlama Felsefesi ve Etik
 • Pazarlamaya giriş, tanım ve uygulama
 • Pazarlama, Üretim, Satış & Toplumsal pazarlama oryantasyonu
 • Pazar & Satış Oryantasyonu: Tanım ve farklılıklar
 • Pazarlamada etik davranış: Pazarlama etiği nedir?
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Etik & Neden: İlgili Pazarlama

2.  Rekabet Avantajı

 • Stratejik pazarlamanın önemi
 • İş Planı: İş misyon planı nasıl hazırlanır?
 • SWOT nedir? – Pazarlamada durum analizi
 • Rekabet avantajı türleri Fiyat, Ürün niş pazarlama & Sürdürülebilir avantajlar
 • Başarılı İşletmeler için hedef pazar stratejileri
 • Pazarlama karması : Ürün, Yer, Fiyat, Promosyon
 • Rekabet avantajı

3.  Pazarlama Çevresi

 • Pazarlama stratejisinde dış etkenler
 • Davranışlar, değerler ve inançlar : Pazarlamada sosyal etkenler
 • Pazar ve ekonomiye tüketici ve sanayi etkisi
 • Pazarlama ve pazarlamacı üzerinde teknolojinin etkisi
 • Pazarlamada Siyasi ve hukuki çerçeve
 • İç ve Dış rekabetler: Tanım ve yönetmelikler

4.  Uluslararası Pazar

 • Uluslararası pazarlama stratejisinin önemi
 • İnternet ve global pazarlama : Uluslararası ölçekte e-ticaret
 • Uluslararası dış pazarlama: Kültür, ekonomi, teknoloji farkı.. v.b.
 • Uluslararası pazarlama karması ve pazarlamanın 4P kuralı
 • Dış pazara adım atma: Uluslararası pazarlama stratejileri

5.  Tüketici Karar Verme

 • Tüketicinin Karar Verme Sürecini Anlama: Pazarlamanın değişmez kuralı
 • Tüketici Davranışları Teorisi ve Pazarlama Stratejisi
 • Tüketici Psikolojisi ve Satın Alma Süreci
 • Marka Tanınırlılığı ve Satın Alma Süreci
 • Bilişsel Uyumsuzluk ve Ön Alım Süreci
 • Satın Alma Davranışı ve Pazarlama: Tüketici Satın Alma Davranış Çeşitleri
 • Tüketici Satın Alma Kararında Etkenler: Kültür, Değerler…vb.

6.  İşletme Pazarlaması ve Pazar Araştırmaları

 • İşletme ve Tüketici Pazarlaması arasındaki farklar
 • İşletme Pazarlaması: Üreticiler, Satıcılar, Kamu, Enstitüler
 • İşletmlere Alım: Yeni Alım, Modifiye Yeniden Alım, Direkt Yeniden Alım
 • Pazar Araştırması: Tanım, Amaç ve Pazarlama Stratejisindeki Rolü
 • Pazar Araştırması Projesi Nasıl Oluşturulur

7.  Segmentasyon ve Ürün Pazarlaması

 • Pazar Segmentasyonu: Pazar Segmentleri Satıcılar için Neden Önemlidir
 • Pazar Segmentasyonu: Coğrafik, Demografik, Psikografik…vb.
 • Adım Adım Pazar Ayrıştırması
 • Tüketici Pazarlamasına göre Konumlandırma ve Farklılaşma
 • İşletmede ürün Nedir: Satıcılar için Tanımlar
 • Tüketici Ürünleri: Kolaylık, Alışveriş, Özel ve Çok Aranmayan Ürünler
 • Ürün Geliştirme ve İş Büyümesi: Süreç ve Stratejiler
 • Pazarlamada Markalaşma ve Marka Değeri

8.  Ürün Yönetimi ve Perakendecilik

 • Tüketiciler için Yeni Ürün Geliştirme ve Pazarlama
 • Yeni Ürün Çeşitleri: Yeni Ürün Kanalları, Geliştirmeler…vb.
 • Bireysel Kültürler ve Ülkeler için Pazarlama Karması Oluşturma
 • Yeni Ürün Tüketici tarafından Nasıl Kabul Görür
 • Uygulayıcı Sınıfları: Yenilikçiler, Erken, Geç Kabul Edenler, Tembeller
 • Ürün Yaşam Döngüsü: Gelişme, Tasarım ve Ötesi

9.  Pazarlamada Perakendeciliğin Rolü: Tanımlar ve Boyutlar

 • Perakende Segmentasyonu, Hedef Kitle ve Pazarlama Stratejisi
 • Perakende Pazarlama Karması Geleneksel Pazarlama Karmasına Karşı
 • Hizmet Pazarlaması, Pazarlama Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Hizmet Pazarlaması: Hizmet Sektörü ve Ürün Satışı arasındaki Farklılıklar
 • Kar Gütmeyen Pazarlama ve Kar Amaçlayan Pazarlama arasındaki Farklar
 • Pazarlama Kanalı: Pazardaki Tanımı ve İşlevi

10.  Kanal Aracıları: Tanım ve İşlev

 • Kanal Çatışması: Yatay-Dikey Çatışma
 • Tedarik Zinciri Yönetimi: Teknoloji, Ölçüm, İlişki-Malzeme Entegrasyonu

11.  Promosyon, Reklam ve Halkla İlişkiler

 • Promosyon ve Tütetici İletişim Süreci
 • Promosyonun Amacı ve Pazarlama Karması
 • Promosyonda Tüketici Farkındalığı: AIDA
 • Entegre Pazarlama İletişimi ve Pazarlama Planı
 • Promosyon Karması: Hedef Pazar, Satın Alma Davranışları…vb.
 • Satın Alma Davranışlarında Reklamın Etkisi
 • Reklam Türleri: Kurumsal ve Ürün Bazlı
 • Reklam Kanalı Tercihleri ve Pazarlama Stratejisi
 • Halkla İlişkiler ve Reklam arasındaki Farklar
 • Şirketler Neden Halkla İlişkiler Kullanır
 • Promosyon Pazarlama Karmasında Satış Promosyonları
 • Tüketici Satış Promosyonu: Tanım ve Amaç
 • Ticari Satış Promosyonu ve Promosyon Pazarlama Karması
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama Teknolojileri
 • Satış ve Fiyat Stratejisi
 • İlişkiye Dayalı Satış Geleneksel Yöntemlere Karşı
 • Kişisel Satış: Kişisel Satışın Süreçleri
 • Fiyatlandırma Kararı: Kar Odaklılık ya da Duruma Odaklılık
 • Fiyatlandırma Hedefleri: Şirketler Fiyatlandırmaya Nasıl Karar Verir
 • Fiyatlandırma Stratejisi ve Tüketici Algısı
 • Fiyat Esnekliği: Arz ve Talebi Anlamak
 • Fiyatlandırma Maliyeti: Başabaş ve Biçimsel Fiyatlandırma Neye Göre Yapılır
 • Fiyat Seçimi: Şirketler Ürünleri için Doğru Fiyata Nasıl Karar Verir
 • Fiyatlar Nasıl Tespit Edilir ve Çevresel Faktörlerden Nasıl Etkilenir
 • Fiyatlandırma ve Stratejisinde Ekonomik Etkenler
Öncesi
Bu eğitim daha önce 10 kez verildi

İkbal Demirönal

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.