Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları

Eğitim Başlangıcı: 16 Temmuz 2016
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
İleri
Orta
Proje Yönetimi 885,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

1 – Amaç

Proje yönetiminin her alanındaki tekniklerin öğretilmesini ve proje yöneticilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Katılımcılar seminerin sonunda projelerin tüm aşamalarında  – zaman, para, kalite, insan, müşteri tatmini, risk, vb – yönetim için gerekli tekniklerin planlanma ve kontrol etme yöntemlerini ögrenmiş olacaklardır.
Metodoloji ve uygulama ağırlıklı bu eğitim programında; proje yönetiminin temel süreçlerinin ve uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. PMI® (Project Management Institute®) standartları temelinde 2 günlük bir program olarak sunulacaktır.
2 – Eğitim Yöntemi
Anlatım + Gruplar Şeklinde Uygulama – Her grup belirlediği bir projeyi baştan sona planlayacaktır.
3 – Eğitim Tamamlandığında Aşağıdakiler Edinilmiş Olacaktır
 • Proje Yönetimi ilke ve tekniklerinin, katılımcıların yürütmekte oldukları projelere uyarlanışı
 • Projelerdeki kritik rollerin tanımlanması ve yönetilmesi (Müşteriler, iş ortakları, proje yöneticileri, üst yönetim vb.)
 • Belirlenen vizyona göre doğru stratejiyi tanımlayabilme ve eylem planına aktarabilme
 • Esnek ve etkin kendini tekrarlayabilen bir metodolojinin yaratılması
 • Kullanışlı, çok yönlü ve pratik proje planlarının geliştirilmesi, görev analizleri, kritik yol analizi, efor ve maliyet tahminleri değişim kontrol prosedürleri,  proje durum kontrolü, iletişimler ve dokümantasyon
 • Keyfi olarak belirlenmiş bitim tarihi ve bütçelerden kaynaklanan kalite ve motivasyon problemlerinden uzak durmak için yapılacak gerçekçi proje planı görüşmeleri
 • Politik yada gerçekçi olmayan anlık çözümler yerine “problem çözme” nin Proje Yönetimi süreçlerine entegrasyonu
 • Bütün projeleri tek bir ortamda planlama, ana planla çalışma, etkin proje başlangıcı sürecini tanımlama
 • Projenin teknik ve teknik olmayan risklerini ve gerçekleşme olasılıklarını değerlendirebilme
 • Projelerin gecikme sebeplerini tanımlayabilme
 • Minimum eforla, yeterli detayda proje gerçekleşme verilerini toplama, bunları proje kontrolünde ve gelecek tahminlerde kullanma
 • Proje Yönetimi araçlarının etkin kullanımına ilişkin prensipler
 • Az ve öz durum raporlamasını yapabilme
 • “Yetkili” olmak yerine “Sorumlu” olmak

4 – Eğitimin Süresi
Eğitim Süresi: 2 Gün / Eğitim Günleri: Cumartesi – Pazar / Eğitim Saatleri: 09:30 – 17:30
Eğitim Süresi: 4 Akşam / Eğitim Günleri: Pazartesi – Çarşamba / Eğitim Saatleri: 19:30 – 22:30
5 – Eğitimin İçeriği

Giriş

 • Proje ve Operasyon
 • Proje Nedir?
 • Aşamalı Olgunlaşma
 • Proje Yönetimi Nedir?
 • Proje Yönetimi Başarı Kriterleri
 • Proje Süreçleri
 • Proje Sınırları
 • Proje Yönetimi Enstitüsü – PMI (Project Management Institute) www.pmi.org
 • PMP (Project Management Professional)

Proje Organizasyonu

 • Fonksiyonel Organizasyon
 • Zayıf Matris Organizasyon
 • Dengeli Matris Organizasyon
 • Güçlü Matris Organizasyon
 • Proje Bazlı Organizasyon
 • Proje Yöneticisi ve Diğer Proje Paydaşlarının Rolleri
 • Proje Ofisi

Proje Başlangıç Süreçleri

 • Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
 • Paydaşların Belirlenmesi

Proje Planlama Süreçleri

 • Gereksinimlerin Toplanması
 • Kapsamın Tanımlanması
 • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
 • Aktivitelerin Tanımlanması
 • Aktivitelerin Sıralanması
 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
 • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
 • Bütçenin Belirlenmesi
 • Kalitenin Planlanması
 • İnsan Kaynakları Planının Geliştirilmesi
 • İletişimin Planlanması
 • Risk Yönetiminin Planlanması
 • Risklerin Tanımlanması
 • Niteliksel Risk Analizi
 • Niceliksel Risk Analizi
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
 • Tedariklerin Planlanması
 • Paydaş Yönetiminin Planlanması
 • Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

Proje Yürütme Süreçleri

 • Kalite Güvencesinin Sağlanması
 • Proje Ekibinin Oluşturulması
 • Proje Ekibinin Geliştirilmesi
 • Proje Ekibinin Yönetilmesi
 • İletişimin Yönetilmesi
 • Paydaş Katılımının Yönetilmesi
 • Tedariklerin Yürütülmesi
 • Projenin Yürütülmesinin ve Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

Proje İzleme & Kontrol Süreçleri

 • Kapsamın Doğrulanması
 • Kapsamın Kontrolü
 • Zaman Çizelgesinin Kontrolü
 • Maliyetlerin Kontrolü
 • Kalitenin Kontrolü
 • Iletişimin Yönetilmesi
 • Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü
 • Tedarik İşlerinin İdaresi
 • Paydaş Katılımının Yönetilmesi
 • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
 • Entegre Değişiklik Kontrolü

Proje Kapanış Süreçleri

 • Tedariklerin Kapanışı
 • Proje ya da Fazın Kapatılmas
Kontenjan
18 kişi
Eğitimin Yeri
Turkuaz Toplantı Salonları (Ulaşım)
Oturumlar
16 Temmuz 2016 Saat: 09:30     Süre: 7 saat
17 Temmuz 2016 Saat: 09:30     Süre: 7 saat

Ayşe Esin Arslan

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.