Sanayide Uygulamalı-İnteraktifISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (01-02 Aralık 2014)

Eğitim Başlangıcı: 14 Aralık 2016
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç Enerji Yönetim Sistemi 690,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Amaç

Enerji fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi ve sera gaz emisyonlarının azaltılması için oluşan yasal zorunluluklar bir çok kuruluşun etkin enerji yönetim sistemi kurmasını zorunlu hale getirmiştir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi toplam enerji kullanımının azaltılması ve daha az sera gazı emisyonunun yanı sıra, daha düşük işletme maliyetlerinin elde edilmesini de sağlamaktadır.

ŞİRKETLER NEDEN ISO 50001 EnYS KURMALI?

1-Yasal Zorunluluk

25 Şubat 2012 tarih ve 28215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023” gereği, sanayi kuruluşlarının 1 Ocak 2015 itibariyle ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı belgesine sahip olmaları zorunlu olması öngörülmekte ve buna bağlı olarak çok yakın gelecekte, kamuyla ilgili tüm işlemlerde ISO 50001 EnYS standardı belgesine sahip olma şartının getirilmesi beklenmektedir.

Halen, “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı:25.04.2014, 28952)” gereği Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) ve Enerji Yoğunluğunu Azaltıcı Projelerle yarışmaya katılmak ve destek alabilmek için ISO 50001 EnYS standardı belgesine sahip olma şartı bulunmaktadır.

2-ISO 50001 EnYS’nin Uygulandığı Andan İtibaren Para Kazandırması

ISO 50001 EnYS diğer yönetim sistemlerinden farklı olarak, uygulanmaya başlandığı andan itibaren enerji ve üretim maliyetlerinde düşüş sağlayacaktır.

İçerik

  • Birinci gün

o    Dünya ve Türkiye Enerji Profili – Türkiye Enerji Dengesi.

o    Enerji Türleri – Enerji Verimliliği – Enerji Yoğunluğu.

o    ISO 50001 EnYS Standardına Giriş – Kavramlar Ve Tanımlar.

o    Sanayide Temel Enerji Verimlilik Uygulamaları (Değişik sektörlerden örnekler).

o    Enerji Birimleri, Çevrim Faktörleri, Enerji Kıyaslama (Benchmarking).

o    EnYS Şartları; Enerji Politikası – Enerji Planlama.

 

  • İkinci Gün

o    Enerji Performans Göstergeleri (Değişik sektörlerden örnekler).

o    Enerji Referans Çizgisi (Değişik sektörlerden örnekler).

o    Enerji Amaçları – Enerji Hedefleri – Aksiyon Planları (Değişik sektörlerden örnekler).

o    Uygulama – İşletim – Kontrol – İç Tetkik – Yönetimin Gözden Geçirmesi.

o    Örnek Enerji Planlama Prosesi (4.4) -Uygulamalı.

o    Yasal ve Diğer Şartlar, Enerji Gözden Geçirme .

o    Kısa Tekrar ve Kapanış.

 

 

·         ISO 50001 sertifikasyonu ile ilgili ek bilgi için : www.bmtrada.com.tr

Kontenjan
10 kişi
Eğitimin Yeri
DREAM HILL BUSINESS DELUXE HOTEL Bağdat Caddesi 273 Maltepe/ İstanbul (Ulaşım)
Oturumlar
14 Aralık 2016 Saat: 09:30     Süre: 8 saat
15 Aralık 2016 Saat: 09:30     Süre: 8 saat
Öncesi
Bu eğitim daha önce 5 kez verildi

Fadime Karagöz

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.