Stratejik Satınalma ve Tedarikçi Değerlendirme Eğitimi

Eğitim Başlangıcı: 20 Eylül 2014
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
İleri
Orta
Bireysel Gelişim
Kurumsal Gelişim
Lojistik
Satınalma
880,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Değişen Pazarlarda Satınalmanın Yeri ve Önemi

 • Müşteri Beklentilerinde Yeni Trendler
 • Satınalmada Yeni Trendler
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Bileşeni Olarak Satınalma Yönetimi
 • Stratejik Bir Araç Olarak Satınalma Yönetimi

Satınalmada Analitik Yaklaşımlar

 • Üretmek Vs Satınalmak Kararının Değerlendirmesi
 • ABC/Pareto Analizinin Satınalmada Kullanımı
 • Stok Kontrol Aracı Olarak Satınalmanın Kullanımı (Stoksuz Satınalma, JIT, VMI…vb)
 • Üretim Ve Satınalma İlişkisi
 • Satınalmada Maliyet Yönetimi (Toplam Sahip Olma Maliyeti, Satınalma Çarpanı Kavramı…vb)

Fiyat Görüşmeleri

 • Ulusal ve Küresel Fiyat Araştırması ve Fiyat Optimizasyonu
 • Fiyat Görüşmeleri ve Optimal Fiyat Tespiti
 • Fiyat Görüşmeleri Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar ve Toplanması Gereken Veriler
 • Fiyat Görüşmelerinde İzlenecek Stratejiler
 • Fiyat Görüşmeleri Sonrasında İzlenecek Stratejiler

Satınalma Müzakereleri

 • Karşı Tarafla Etkili İşbirliğinin İlkeleri
 • Win-Win Anlayışının Özü
 • Değerlendirmeler

Outsource Kararı

 • Hizmetlerde Outsourcing
 • Outsourcing’de Karar Alma Süreci
 • Outsourcing’de Maliyetler
 • Outsourcing’de Planlama

Tedarikçi Seçimi ve Değerlendirmesi

 • Tedarikçi Seçiminde Dikkat Edilecek Faktörler
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi ve Satınalmada İşbirliği
 • Stratejik Bir Araç Olarak Tedarikçi Geliştirme Programı Uygulaması
 • Tedarikçi Değerlendirme Yöntemleri ve Scorecard Kullanımı

Satınalmada Performans Yönetimi

 • Hedeflerle Yönetim
 • Satınalmada Takip Edilebilecek KPI’lar (Key Perfomans Indicator)

Tedarik Zinciri ve Satın Alma Departman Riskleri ve Yönetimi

 • Sanayi Kuruluşlarının Malzeme Temin Risklerini Minimize Etmeye Odaklı Risk Yönetimi (Tek Tedarikçili veya Alternatifi Olmayan Ürün Riski)
 • Global Kriz Riski ve Yönetimi ( Petrol fiyatlarının veya yağ fiyatlarının artmasıyla fiyat artışları ve buna bağlı ürünlerin spekülatif etkilerle spot pazarların oluşması, istenmeyen stokların yapılması vb sebeplerle ürün temin edememe riski vs. )
 • Mücbir Sebeplerin (sıkça dünyada yaşanmaya başlayan grev, yangın, sel, su baskını, deprem) Yarattığı Riskler ve Yönetimi
 • Satınalma / Tedarikçi Risk Analizler ve Uygulamalar
 • Risk Yönetimi Sürecinin Satınalma Sürecine Entegre Edilmesi

* Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları, coffee-break ikramlar ve öğle yemeği dahildir.

Kontenjan
15 kişi
Eğitimin Yeri
Rönesans Eğitim Salonları, Bağdat Caddesi Selamiçeşme Kadıköy (Ulaşım)
Oturumlar
20 Eylül 2014 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
21 Eylül 2014 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
Öncesi
Bu eğitim daha önce 15 kez verildi

Ceyhun YEŞİLŞERİT

1982 Yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan YEŞİLŞERİT, daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İşletmecilik ve İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde İşletmecilik Uzmanlaşma programlarına katıldı.
Katılmış olduğu birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitimler içerisinde Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre’de yer alan eğitim kuruluşu ITC'nin "Trade Tutor" Eğitimi ve Avusturya, Karl Heinz Sebastian okulunun geliştirdiği "Power Pricing" Eğitimi de bulunmaktadır.
1982 yılında başladığı profesyonel iş yaşamının bir bölümünü yurtdışında çalışarak geçirdi (Irak, Suudi Arabistan, ABD ve Rusya Federasyonu). 1996 Mart ayından 2009 Aralık ayına kadar 13 yıl uzun bir dönem Güney Avrupa Bölge İş Geliştirme Müdürlüğü de yaptığı Pipelife International Holding'in Türkiye'deki yatırımı olan Arılı Plastik A.Ş.de çalışmıştır. 2005-2006 dönemimde Pipelife Business School mezunu olarak yurtdışında ve yurtiçinde şirket içi eğitimlerde de eğitmen olarak görev almıştır.
ITC’nin Ulusal Danışmanı olarak Türk İhracatçılar Meclisi eğitimi projesi de dahil olmak üzere İGEME, İSO, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ve Ege İhracatçılar Birliğinin birçok eğitimlerinde eğitmen olarak görev aldı.
Konuk yazar olarak Haber Türk Gazetesi ve çeşitli dergilerde de Dış Ticaret, Satış, Eğitim ve Kariyer Planlama konularında yazıları yayınlanmıştır. Uzun yıllar çalıştığı şirketleri temsilen katıldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun çeşitli iş konseylerinde özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu ile yapılan yurtiçi ve yurtdışı toplantılarında görev almıştır.
Uzun yıllardır İstanbul Ticaret Odası’nın başarısı uluslar arası platformda ödül alınarak kanıtlanmış İhracata İlk Adım Projesi’nde İTO Danışmanı olarak görev yapmıştır. Şu anda 7. Etabı gerçekleştirilen programın 2009 yılında metodolojisini redakte etmiştir. Yine, İTO tarafından Türkiye’nin başarılı KOBİ’leri yarışmasında dallarında birinci seçilmiş şirketlerine “Pazarlama, Satış ve Yönetim Danışmanı” olarak danışmanlık ve eğitim hizmeti vermiştir.
2011 Yılı başından itibaren T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” tebliği çerçevesinde “Uzman Eğitmen” olarak akredite edilmiştir. Bu kapsamda Antalya, Denizli, Mersin ve Gaziantep de “Dış Ticaret Yüksek Uzmanlaşma Programı” eğitmeni olarak görev yapmaktadır.
Birleşmiş Milletlere bağlı Cenevre’de yer alan eğitim kuruluşu ITC'nin "Trade Tutor" eğitimini alarak "BMS (İş Yönetim Sistemi)" öğretisi ve araçlarının kullanımı konusunda süregitmekte olan eğitimlerde görev almaya devam etmektedir. YEŞİLŞERİT, “Dış Ticaret, Uluslar arası Pazarlama Stratejileri, Kurumsallaşma” konularında Eğitmen/Danışman olarak bilgi ve deneyimleri Rönesans çatısı altında paylaşmaktadır.

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.