SÜREÇ YÖNETİMİ

Eğitim Başlangıcı: 18 Şubat 2015
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç Kurumsal Gelişim 900,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Süreç Yönetimi
“Kötü bir süreç, işin gerçek yapılma zamanının on katı fazla zamanda çalışır. İyi süreçte ise, zaman kayıpları yok edilmiştir.”

Kimler katılmalı?
• Süreç yönetimini başlatacak veya süreç yönetimine başlamış firma çalışanlarıyla, konuya ilgi duyan Niçin ve Neden? Nasıl?

Nasıl?
Motorola ve Milliken gibi dünya çapında firmaları inceleyen kıyaslama çalışmaları açıkça göstermiştir ki rekabetçi ve değişime ayak uydurabilen bir kuruluş olabilmek için ürün ve hizmet geliştiren ve sunan süreçlerin yönetilmesi ve iyileştirilmeleri gereklidir. Müşterilerin kötü iş süreçleri nedeniyle bir firmayla iş yapmayı bırakma olasılıkları kötü ürün nedeniyle bırakma olasılıklarından beş kat daha fazladır.
Bu eğitimde katılımcıların, süreç yönetimi ile ilgili temel kavram ve tanımlarla, süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması ve süreç iyileştirme metodolojisini öğreterek firmalarında temel süreçlerini belirleyecek, tanımlayacak, kritik süreci seçip iyileştirme yapacak duruma gelmeleri amaçlanmaktadır • Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler
• Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması
• Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler
• Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler
• Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar
• Gelişim planlarının oluşturulması
İki gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:
• Süreç yönetimiyle ilgili temel tanımları yapabilmek
• Süreçlerin sınıflandırılmasını söyleyebilmek
• Süreç hiyerarşisini anlatabilmek
• Bir firmanın süreçlerini belirleyebilmek
• Belirlenen süreçleri tanımlayabilmek
• Süreç performans göstergesi tanımını yapabilmek
• Ölçmenin önemini açıklayabilmek
• Süreç performans göstergelerinin türlerini öğrenmek
• Süreçlere performans göstergesi atayabilmek
• Süreç sahibi ve iyileştirme ekibinin özellik ve sorumluluklarını sıralayabilmek
• Kritik süreçleri seçebilmek ve alınan bir sürece süreç iyileştirme metodolojini uygulayabilmek
İçerik
• Süreç ve İş Süreci Kavramları
• Süreçler Neden Önemlidir?
• İş Süreçleri ve Dikey Organizasyonlar
• Kilit Süreçlerin Belirlenmesi
• İyi Yönetilmeyen İş Süreçlerin Belirtileri – Kritik Süreç Seçimi
• Süreç ve Alt Süreç Kavramı
• Süreç Sınıflandırma, Süreç Hiyerarşisi
• Süreç Yönetiminin Amaçları ve Yararları
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesi, BPI (Business Process Improvement) Metodolojisi
• İyileştirme Ekibinin Oluşturulması
• Sürecin Tanımının Yapılması, Taslak Haritanın Çıkarılması
• Müşteri Bilgisini Toplama
• Sürecin Mevcut Durumunun İncelenmesi
• Önceliklerin Belirlenmesi
• Kıyaslama
• Sorunun Kaynağını Belirleme Çözüm Geliştirme
• Uygulama Planının Oluşturulması
• İyileştirmelerin Hayata Geçirilmesi
• Uygulamanın Yaygınlaştırılması
• Neden Sürekli İyileştirme?
• Öğretilen İyileştirme Metodolojisinin Adım Adım Uygulanacağı Bir Vaka Çalışması
Diğer Bilgiler
Eğitim Süresi 2 gün Saatler 09:30 – 17:30
Katılımcı sayısı 8- 10
Eğitim notları Var Katılım belgesi Var
Öğle arası 12: 30 – 13.30
Oturma düzeni U düzeni Masa + sandalye(kolçaklı) Giyim Serbest
Eğitim materyali Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

Kontenjan
10 kişi
Eğitimin Yeri
Koşuyolu Cad. Salih Omurtak Sok. No: 5 (Ulaşım)
Oturumlar
18 Şubat 2015 Saat: 10:30     Süre: 9 saat
19 Şubat 2015 Saat: 18:30     Süre: 9 saat
Öncesi
Bu eğitim daha önce 20 kez verildi

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.