Tek Düzen Hesap Planı Muhasebe Sistemi Uygulamaları

Eğitim Tarihi: 24 Mayıs 2014
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
İleri
Orta
Bireysel Gelişim
İnsan Kaynakları
Kişisel Gelişim
Muhasebe Finans
Teknik Eğitimler
425,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Amaç:

Muhasebe alanında çalışan veya kariyer yapmak isteyen herkesin genel muhasebe bilgi ve deneyimlerinin güncel uygulama örnekleri ile geliştirilmesidir. 3 ayrı bülümden oluşan proğramın amacı; tek düzen muhasebe uygulamaları, maliyet muhasebesi ile mali tablolar analizi konularında bilgilerin güncellenmesidir.

İçerik:

1)    Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe Uygulamaları
• MGB’nın Tekdüzen Muhasebe Sistemi
• Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartları (Genel Bakış)
• Muhasebenin Temel Kavramları
• Muhasebe Hesapları Hakkında Genel Bilgiler
• Hesapların Sınıflandırılması
• Hesapların Çalışması
• Muhasebede Yasal Olarak Tutulması Gereken Belgeler ve Defterler
• Muhasebede Hatalar ve Hileler
• Muhasebede İş Akım Şeması
• Envanter İşlemlerinde Değerleme Esasları
• Dönen Varlık Hesaplarında Envanter
• Duran Varlık Hesaplarında Envanter
• Sonuç Hesaplarında Envanter
• Gider Çeşitleri, Türleri ve Mali Tablolarda yer alması

2)    Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları
• Maliyet-Gider-Harcama Kavramları
• Maliyet Muhasebesinde Hesapların İşleyişi
• Maliyetlerin Çeşitli Yönlerden Ayrımlanması
• Muhasebe Sistemi Uygulama Genel (MSUG) Tebliğleri Çerçevesinde Maliyet Hesapları
• Maliyet Hesaplarının İzlenmesinde Genel Yapı
• 7/B Seçeneğinde Maliyet Hesaplarının İşleyişi
• 7/A Seçeneğinde Maliyet Hesaplarının İşleyişi
• Endüstri İşletmelerinde Gelir Tablosu ve Satışların Maliyeti Tablosu
• Madde Maliyetleri
• Sınıflandırma ve Tanımlar
• Madde Satınalma-Stoklama-Kullanım Süreci
• Madde Maliyetlerinin Saptanması
• Madde Satınalma İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları
• Madde Çıkışları, Stok Değerleme (Fiyatlandırma) Yöntemleri ve Muhasebe Kayıtları
• İşçilik Maliyetleri
• Sınıflandırma ve Tanımlar
• İşçilik Maliyetlerinin Saptanması
• İşçilik Maliyetlerinin Takibi ve Muhasebe Kayıtları
• İşçilik Maliyetleri ile İlgili Sorunlar
• Ücret Sistemleri
• Genel Üretim Maliyetleri
• Sınıflandırma ve Tanımlar
• Maliyet Türleri-Maliyet Yerleri ve Maliyet Taşıyıcıları
• Genel Üretim Maliyetlerinin Mamullere Yüklenmesi Süreci
• Genel Üretim Maliyetlerinin Yüklenme Süreci ile İlgili Sorunlar
• Genel Üretim Maliyet Türleri ile İlgili Sorunlar
• Faaliyet Giderleri
• Sınıflandırma ve Tanımlar
• Faaliyet Giderleri ile İlgili Sorunlar ve Muhasebe Kayıtları
• Maliyet Sistemleri
• Maliyet Muhasebesi Sistemi-Maliyet Yöntemi ve Maliyet Sistemleri
• Sipariş Maliyeti-Safha Maliyeti Yöntemleri –Maliyet Hesapları ve Kayıtları
• Standart Maliyet Yöntemi İşleyişi ve Muhasebe Kayıtları
• Tam ve Değişken Maliyet Yöntemleri
• Maliyet Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar

Mali  Tabloların Analizi ve Raporlama Teknikleri:

• Mali Tablolar ve Yöneticiler
• Mali Tabloların Genel Özellikleri
• Mali Tablolar ve Genel Görmüş Muhasebe İlkeleri
• Malil Tabloların Sunumu
• Kapsam
• Raporlama Dönemi
• Raporlama Organizasyonu
• Bilanço ve Gelir Tablosu
• Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve SPK Hükümleri
• Uluslararası ve Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyarlama
• Temel Finansal Tabloların Fiyat Hareketlerine Göre Düzeltilmesi
• Yöneticilere Sunumu
• Mali Raporlama Uygulaması ve Sistem Önerisi
• İşletme Analizi
• Bütçe ve Fiili Sonuçların Dinamik Raporlama Modeli
• Bilgisayar Yazılımının Analizi
• Diğer Finansal Tablolar
• Fon Akım Tablosu
• Net Çalışma Sermayesi Tablosu
• Nakit Akım Tablosu
• Kâr Dağıtım Tablosu
• Öz kaynaklar Değişim Tablosu

Eğitmen: Mesut Baydur  

1989 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Mesleki yaşamında önde gelen bağımsız denetim firmalarında çeşitli kademelerde görev aldı. En son denetim müdürü olarak sürdürdüğü çalışmalarını 1999 yılından itibaren bağımsız serbest mali müşavir olarak devam ettirdi. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda yönetim danışmanlığı ve mali sistem organizasyonlarının kurulması faaliyetlerini yürüttü. Bu kapsamda yürütülen faaliyetlerden bazıları;

 • Mali işler ve insan kaynakları bölümlerinin yeniden yapılandırılması
 • Şirket değerleme, mali tablo analizi ve raporlama
 • Verimlilik ve maliyet analizleri ve raporlamaları
 • Maliyet muhasebesi sisteminin kurulması ve yönetimi
 • Muhasebe ve vergi  ile ilgili aşağıdaki konularda eğitim programları;
 1. İleri düzey muhasebe ve vergi uygulamaları
 2. Tam set ve Kobi UFRS standartları
 3. Bilanço okuma ve yönetimi
 4. Güncel vergisel teşvikler
 5. Vergi ve muhasebe revizyonu
 6. Tek düzen hesap planı ve muhasebe uygulamaları

Halen Sermaye Piyasalarında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğunda mali işlerin sevk ve idaresinde sorumlu yönetici olarak görev yapmaktadır. Özel Gedik Üniversitesi’nde Muhasebe ve  Vergi Uygulamaları konularında öğretim görevlisi olarak görev almaktadır. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ve “Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Bağımsız Denetim Lisans” belgeleri bulunmaktadır.

Kontenjan
20 kişi
Eğitimin Yeri
Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. No:31 34710 Kadıköy - İstanbul / Türkiye (Ulaşım)
Eğitim Zamanı
24 Mayıs 2014 Saat: 09:45     Süre: 7 saat 30 dakika
Öncesi
Bu eğitim daha önce 16 kez verildi

Tansu Cesurtürk

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.