TİCARİ FARKINDALIK VE İŞ YÖNETİMİ SİMÜLASYONU

Eğitim Başlangıcı: 21 Haziran 2014
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi İleri
Orta
Kişisel Gelişim
Satış Pazarlama
Yönetim Becerileri ve Liderlik
900,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Ticaretin temel prensiplerinin öğretildiği, bütünsel olarak ticari bakış açısı kazandırmayı hedefleyen ve simülasyonlu uygulamalarla desteklenen eğitim programı.

“Kurumların sahip oldukları ticari yeteneklerin artırılabilmesi, çalışanlarının ticari bakış açısına sahip olmalarından ve ticari sorumluluk almalarından geçer” 

Bu eğitim programı ile ticari bakış açısı kazandırabilmek, ticari faaliyetlerin bütününü gösterebilmek, stratejik ve operasyonel ticari kararların kurum sonuçlarına etkileri hakkında farkındalık yaratmak hedeflenmektedir.

PROGRAM

Eğitim iki aşamada gerçekleştirilir.

Teorik Bilgilendirme:

Yaşanmış tecrübe, örnek ve vakalar ile desteklenen teorik bir bilgilendirme yapılır.

İçerik:

Strateji ve Planlama

Ticari stratejilere bakış, hedefler ve politikalar, ticari faaliyetleri etkileyen çevresel faktörler, planlama

Satış

Satış hedefleri, satış politikaları, satış faaliyetlerinin analizi, fiyatlandırma

Finansman

İşletme sermayesi yönetimi, finans kaynakları, yatırım analizi

Ticari Sonuçların Analizi

Finansal tablolar ve raporlar, karlılık, mali yapı, nakit akışı

Süre: 1 gün 

İş Yönetim Simülasyonu:

Katılımcılara işyönetimoyunu® tarafından geliştirilmiş olan “yönetim simülasyonu” oynatılır.

Hedef

Katılımcılar, belirledikleri strateji ve politikalarla pazar dinamikleri içerisinde karlı ve büyüyen bir şirket yaratmayı hedeflerler.

Rekabet

Farklı tecrübe ve bilgi birikimine sahip katılımcılar birbirleriyle rekabet ederek en iyi olmak için çalışırlar.

Strateji

Katılımcılar faaliyet raporlarını, pazar bilgilerini ve ekonomik öngörüleri analiz eder, rakiplerine karşı  stratejiler geliştirirler.  

Simülasyonda katılımcılar 9 temel yönetim fonksiyonunu aldıkları kararlarla yönetme becerisini    gösterirler.

Pazar Stratejileri: Katılımcılar faaliyet gösterecekleri pazarlarla ilgili stratejik kararlar alırlar. 

Ürün Yönetimi:

Seçtikleri pazarlarda hangi ürünleri satacaklarına karar verirler.

Ürün iyileştirme-geliştirme çalışmaları ile satış kanalı geliştirme konusunda kararlar alırlar.

Yatırımlar: Tesis ve ekipman yatırımları ile ilgili kararlar alırlar. Yatırım lokasyonuna karar verirler.

Satış Hedefleri: Her pazardaki ürün satış hedeflerini belirlerler. 

Satın Alma: Çalışacakları tedarikçileri seçer, çalışma şartlarına karar verirler.

Fiyatlandırma: Ürün fiyatlarına  ve tahsilat vadelerine karar verirler.

Reklam-Tanıtım: Marka ve ürün tanıtımları için çeşitli reklam ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirirler.

Organizasyon: Nasıl bir kadro ile çalışacaklarına, çalışan sayısına ve ücretlere karar verirler.

Finansman: Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için nakit akışını yönetirler, finansman ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar.  

Süre: 1 gün

   KİMLER İÇİN UYGUN?

Stratejik Karar Alanlar: Orta ve üst düzey yöneticiler, yönetici adayları ve kurum içinde stratejik kararlara iştirak eden diğer kişiler.

Satış – Pazarlama Çalışanları: Satış ve pazarlama bölümlerinde görev yapan yöneticiler, uzmanlar ve satış şefleri.

Bütçe Sorumluluğu Olan Çalışanlar: Satınalma, lojistik, üretim, idari işler, insan kaynaklarında görev yapan, hedefleri olan ve bütçelerini yönetmekle sorumlu olan çalışanlar.

Bayiler: Kurumun bayilerinde görev yapan firma sahibi, yöneticiler ve bayi satış kadroları. 

SİZE NE KAZANDIRIR?

  • Ticari faaliyetlerin bütünsel ve pratik olarak tecrübe edilmesi,
  • Rekabetçi bir ortamda hızlı karar alma becerisi,
  • Strateji geliştirme alışkanlığının kazanılası,
  • Kurumun karlılığı ve verimliliğine bireysel olarak nasıl olumlu katkı sağlandığı hakkında farkındalık kazanılması,
  • İş süreçleri arasındaki ilişkiyi ve bunun ticari sonuçlara olan etkisinin öğrenilmesi,
  • Getiri, maliyet ve risk arasındaki ilişkinin ve dengenin temel unsurlarının kavranması,
  • Maliyet, kar-zarar  ve finansal sonuçların analiz edilmesi, kullanılması.
  • Kurum hedefleriyle uyumlu çalışmanın öneminin anlaşilması,
  • Firma içinde alınan kararların firmanın mali sonuçlarına nasıl yansıdığının görülmesi; aynı şekilde firmanın mali yapısının stratejik kararları nasıl etkilediğinin yaşanması,
  • Firmanın değişik noktalardaki faaliyetlerinin anlaşılarak ortak bir yaklaşımla bakma becerisi kazanılması.

ARTİL EĞİTİM DANIŞMANLIK

Ağaoğlu My Prestige, Barbaros Mahallesi Ihlamur Sokak No:1/50, Batı Ataşehir, İstanbul

İstanbul Ofis: 0216 688 14 41

Ankara Ofis: 0312 425 57 47

 

Kontenjan
15 kişi
Eğitimin Yeri
Ağaoğlu My Prestige, Batı Ataşehir, İstanbul (Ulaşım)
Oturumlar
21 Haziran 2014 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
22 Haziran 2014 Saat: 10:00     Süre: 7 saat
Öncesi
Bu eğitim daha önce 152 kez verildi

Öznur Savran

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.