Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (UDS) ve Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimi

Eğitim Tarihi: İstediğiniz Zaman
Yer: Size Özel
Türü Seviye Kategori
Özel Eğitim Orta Muhasebe Finans
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Amaç

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile aktif – ciro büyüklüğü ve çalışan sayısı ile denetimi yaptırmak zorunda tüzel kişiliğe haiz Anonim ve Limitet şirketler ile, bu sınırların altında kalan tüm Anonim şirketler için bağımsız denetim zorunlu olmasından dolayı, daha önce denetim faaliyetinde bulunmamış ve ileride bu potansiyele sahip olabilecek meslek profesyonellerinin temel denetim bilgilerini uygulamalar ile geliştirmek.

 

 

Eğitimin Hedefi Kitlesi 
 

Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamı ile yaygınlaşan ve meslek mensubu SMMM ve YMM’lerce icra edilecek bağımsız denetim faaliyetlerine ilgi duyan meslek profesyonelleri

Yöntem

 

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

 

Program

 

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

 

Eğitim Süresi

 

4 gündür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

   

 • Genel Olarak Denetim Süreci
 • Finansal Tablo Denetim Ortamı
 • Genel İlkeler ve Sorumluluklar

 

   

 • BDS 200 (Bağımsız Denetim Standardı): Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin BDS’lere Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi

 

 • BDS 210:  Bağımsız Denetim İşlerinin Şartları Üzerinde Uzlaşılması

 

 • BDS  220: Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol

 

 • BDS 230: Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi

 

 • BDS 240: Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları

 

 • BDS 250: Finansal Tabloların Denetiminde Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması

 

 • BDS 260:  Kurumsal Yönetimden Sorumlu Olanlarla İletişim

 

 • BDS 265: İç Kontrol Eksikliklerinin Kurumsal Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime İletilmesi

 

 • BDS 300:Finansal Tablo Denetiminin Planlanması

 

 • BDS 315:  İşletmeyi ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

 

 • BDS 320:  Denetimin Planlanmasında ve Gerçekleştirilmesinde Önemlilik

 

 • BDS 330: Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşılık Yapacağı İşler

 

 • BDS 402: Bir Hizmet Kuruluşu Kullanan İşletmeye İlişkin Denetim Hususları

 

 • BDS 450:  Denetim Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi

 

 

 • BDS 500:  Denetim Kanıtı

 

 • BDS 501: Denetim Kanıtı – Özellik Arz Eden Hesap Kalemleri İçin Dikkate Alınması Gereken Hususlar

 

 • BDS 505:  Dış Kaynaklı Teyitler

 

 • BDS 510:  İlk Denetimler – Açılış Bakiyeleri

 

 • BDS 520: Analitik Prosedürler

 

 • BDS 530: Denetim Örneklemesi

 

 • BDS 540: Muhasebe Tahminlerinin, Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Denetimi

 

 •  BDS 550 : İlişkili Taraflar

 

 • BDS 560: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

 

 • BDS 580: Yazılı Beyanlar

 

 • BDS 610: İç Denetçilerin Çalışmalarından Faydalanılması

 

 • BDS 620: Bağımsız Denetim Çalışmalarında Uzmandan Yararlanılması

 

 • BDS 700: Finansal Tablolara İlişkin Görüşün Oluşturulması ve Raporlama

 

 • BDS 705: Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Görüşte Yapılan Değişiklikler

 

 • BDS 706: Bağımsız Denetçi Raporundaki Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları

 

 • BDS 710:Karşılaştırmalı Bilgiler – Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar

 

 • BDS 720: Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları

 

 • Bir Bağımsız Denetim Saha Çalışması Uygulama Örneği

 

 • SPK’da işlem gören şirketlere ait Bağımsız Denetim Raporlarının incelenmesi

 

 

Öncesi
Bu eğitim daha önce 15 kez verildi

Dr. A.Engin ERGÜDEN

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.