Üst ve Mali İşler Yöneticileri İçin İleri Düzey Finans ve Muhasebe Eğitimi

Eğitim Tarihi: İstediğiniz Zaman
Yer: Size Özel
Türü Seviye Kategori
Özel Eğitim İleri Muhasebe Finans
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

Amaç

Bu eğitimde işletmeler açısından özellikli muhasebe konuları detaylı bir şekilde ele alınacak ve uygulamada sık sık rastlanılan hatalar incelenecek uygulamadaki konular analiz edilecektir.

 

Eğitimin Hedefi Kitlesi 
 

Finans ve mali işler departmanlarında çalışan meslek profesyonelleri ve mali işlerden sorumlu tepe yönetim.

Yöntem

 

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

 

Program

 

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

 

Eğitim Süresi

 

2 gündür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

   

 • Bilanço Makyajlaması

 

 • Sayım Noksanlık ve Fazlalıkları

 

 • Kredi Kartı ile Yapılan Satışların Muhasebeleştirilmesi

 

 • Sermaye Piyasası Araçlarının Kullanılması

 

 • Kur Farkı İşlemleri

oAktif Hesaplarda

oPasif Hesaplarda

oDış Ticaret İşlemlerinde

 

 • Şüpheli Ticari Alacaklar ve Bu Alacaklara Karşılık Ayrılması

 

 • Stoklar İle İlgili İşlemler

o  Stok Değerleme Yöntemleri

o  Stoklarda Değer Düşüklüğü

o  İmha Edilecek Stoklar

 

 • Alacak ve Borç Senetleri Reeskontu

 

 • Dönem Sonu ve Ayrıcı Hesaplar

 

 • Ar-Ge Hesapların Muhasebeleştirilmesi

 

 • Sabit Kıymetler İle İlgili İşlemler

 

 • Finansal Kiralama İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

 

 • Factoring İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

 

 • İnternetten Yapılan İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

 

 • Konsinye Satışların Muhasebeleştirilmesi

 

 • İade ve Iskonto İşlemleri

 

 • Bağış ve Yadımların Muhasebeleştirilmesi

 

 • Ciro Primleri, Iskontolar ve Bedelsiz Teslimler

 

 • Personel Prim Karşılıkları

 

 • Yedek Akçe Ayırma İşlemleri

 

 • EBITDA Kavramı

 

 

Öncesi
Bu eğitim daha önce 2 kez verildi

Dr. A.Engin ERGÜDEN

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.