YETİŞKİNLERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMAK

Eğitim Tarihi: 24 Ekim 2015
Yer: İstanbul
Türü Seviye Kategori Ücret
Sınıf Eğitimi Başlangıç
Orta
İnsan Kaynakları
Kişisel Gelişim
Uzmanlık Eğtimleri
450,00 TL + KDV
GENEL BAKIŞ
EĞİTMENLER
YORUMLAR
SORU SOR

2. MODÜL: YETİŞKİNLERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMAK – SÜRE: 1 GÜN

 

NELER PAYLAŞACAĞIZ?

YETİŞKİNLERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMAK

Yetişkin Eğitiminin İlkeleri, İncelikleri, Zorlukları, Üstesinden Gelme Yolları
Davranışsal Amaçların Tanımlanması
İçeriğin Hazırlanması
Öğrenme – Öğretme Yöntem ve Teknikleri
Araç ve Gereçlerin Seçimi
Görsel Malzeme Hazırlanması
Eğitim Programının Uygulanması
Eğitim Programı Hazırlamanın Her bir Aşaması İle İlgili Katılımcılarda Beceri Geliştirecek Uygulamalar Yapılacaktır

Kontenjan
12 kişi
Eğitimin Yeri
İSTANBUL (Ulaşım)
Eğitim Zamanı
24 Ekim 2015 Saat: 13:00     Süre: 5 saat
Öncesi
Bu eğitim daha önce 45 kez verildi

Ayşe Demirbaş

Lisans eğitimini, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İletişimi ve Planlaması Bölümü’nde bölüm ikincisi olarak tamamladı. Lisans eğitimi sırasında, TRT Ankara Radyosu Eğitim ve Kültür Yayınları’ nda programların hazırlanması ve yayınlanması, Yönetim Geliştirme Merkezi’nde eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması ve yönetici seçimi çalışmalarında bulundu, Brisa Lastik San. ve Tic. A.Ş.’ de ise Toplam Kalite Yönetimi uygulaması çerçevesinde “Toplam Verimli Bakım” konulu eğitim programlarının hazırlanmasında ve Productivity Europe Eğitim Merkezi tarafından yürütülen seminerde görev aldı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Teknolojisi Anabilim Dalı’nda “Yönetici Adaylarına İletişim Yeterlikleri Kazandırma Amaçlı Öğretim ve Bir Öğretim Programı Önerisi” isimli araştırmasıyla yüksek lisansını birincilikle tamamladı. 1994’te çalışma hayatına Beğendik Büyük Mağazacılık A.Ş.’de Eğitim Uzmanı olarak başladı. Bu dönemde Beğendik’in Türkiye’nin birçok ilindeki yaklaşık 3000 personeline yönelik olarak “Mağazacılık”, “Mağazacılıkta Mükemmel Hizmet”, “Profesyonel Satış Becerileri”, “Mağaza Yönetimi” konularında eğitim programları tasarımı projesini yürüttü ve bizzat eğitmen olarak görev aldı. Daha sonra Tepe Grubu’nun Tepe Home Mağazalar Zincirinin kuruluşunda Eğitim Müdürü olarak görev aldı ve tüm personele mağazaların açılışından önce eğitim verdi. Ayrıca söz konusu personelin işe alımında da seçme görüşmelerini yürüttü. Sn. Demirbaş’ın bu dönemde Mağazacılık ve Perakendeci – Tedarikçi İşbirliği üzerine 3 kitap çevirisi bulunmaktadır. Daha sonra tekstil sektöründe ihracatçı olan ve 2 fabrikası ve bir pazarlama şirketi bulunan Flokser Grubu’nda Grup Eğitim Yönetmenliği, arkasından da Atılım Grubu'nda "İnsan Kaynakları ve Eğitim Yönetmenliği" görevlerinde bulundu. Bu dönemlerde de bir yandan bu firmalardaki çalışanların ve yöneticilerin yetkinliklerini geliştirmek amacıyla çeşitli konularda eğitim programları hazırladı, sundu; diğer yandan işletmelerin yeniden yapılanmasına ve kurumsal iletişim sistem ve süreçlerini geliştirmeye yönelik çalışmaları, Performans Yönetimi ve Hedeflerle Yönetim projelerini yönetti. Çalışmalarında her zaman en yüksek performansı hedefleyen Sn. Demirbaş, çalıştığı dönemde şirketteki katkıları nedeniyle Flokser Grubu tarafından “Teşekkür Belgesi” ile ödüllendirilmiştir. Merkezimiz’ in kurucu üyeleri arasında yer alan Ayşe Demirbaş Genel Koordinatör’lük görevinin yanı sıra, “Eğitim, İletişim ve Performans Yönetimi Danışmanı” olarak şirketlerin kurumsallaşma süreçlerinde etkili bir iletişim sisteminin kurulması, iş analizlerinin yapılması, iş ve yetkinlik tanımlarının yapılması, yetkinliklerin değerlendirilmesi, performans ve ücret yönetim sistemlerinin kurulması ve uygulanmasına yönelik danışmanlık hizmetlerimizde Danışman olarak görev almaktadır. Ayrıca “İletişim ve İletişim Çatışmaları”, “Empati”, “Beden Dili”, “Bireysel ve Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Değişim Yönetimi”, “Duygusal Zeka”, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, “Performans Yönetimi”, “Perakendecilik”, “Perakendeci-Tedarikçi İşbirliği”, “Mağazacılıkta Mükemmel Hizmet”, “Mükemmel Hizmet Üretmek ve Müşteri İlişkileri”, “Müşteri Şikayetleri ve Karşılama Teknikleri”, “Yaratıcılık”, “Motivasyon”, “Liderlik”, “Koçluk Becerileri”, “Çalışanları Yetkilendirme”, “Takım Çalışması ve Biz Bilinci”, “Eğitici Eğitimi”, “Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Kültürü” gibi konularda çalışmaları ve makaleleri bulunan Ayşe Demirbaş bu konularda eğitimler de vermektedir.

BİRGÜL SARIOĞLU

Birgül SARIOĞLU, İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nde lisan eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi almış, yüksek lisan tezini “Çalışan Memnuniyeti ve Çalışanların Memnuniyet Boyutları ve Öncelikleri” üzerine akaryakıt sektörüyle ilgili yazmıştır. İlgili tez, Marmara Üniversitesi’nin Hakemli Öneri Dergisi’nde makale olarak yayınlanmıştır. İkinci yüksek lisan eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde Yetişkin Eğitimi alanında almış, tezini “Global Vatandaşlık” üzerine eğitim sektörü çalışanlarının yetkinliklerine yönelik yazmıştır. Uzmanlık alanları yanısıra üniversite eğitiminde Andragoji, Pedagoji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve İş Güvenliği Uzmanlığı formasyonları da almış olup, İngilizce bilmektedir. SARIOĞLU, Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını halen sürdürmekte olup, özellikle örgütsel davranış, insan kaynakları ve yetişkin eğitimi konularındaki çalışmalara yoğunlaşmaktadır. SARIOĞLU, ITT Bilka Bilgi ve Kaynak Ticaret A.Ş., CINE5 Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş., Multicanal Pazarlama ve Dağıtım A.Ş., Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Doğan Hayat Sigorta A.Ş. firmalarında yönetici ve üst düzey yönetici yardımcısı olarak çalıştı. Çalıştığı işletmelerin kurucu ekipleri içinde yer alıp, sistem kuruluşları ve yeniden yapılanma dönemlerinde görev almıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi Sistem Kuruluşu, CRM ve Teknik Alt Yapı Kuruluşu, Eğitim ve Geliştirme Sistem Kuruluşu, Performans Değerlendirme Sistem Kuruluşu, EFQM Kalite Sistem Kuruluşu gibi çalışmalar aktif sorumluluk aldığı ve eğitim verdiği çalışmalardan bazılarıdır. Çalışma yaşamında sürekli eğitmenlik rolünü diğer pozisyonlarıyla birlikte taşıyan SARIOĞLU, 1998 yılından itibaren farklı danışmanlık firmaları ve üniversiteler aracılığıyla çok sayıda eğitim vermiş ve vermeye devam etmektedir. SARIOĞLU, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Nakliyeciler Derneği (TND)’nin onaylı eğitmenidir. Son dönemde, hem çocuklara ve ailelerine rehberlik hem de işletmelere eğitim ve danışmanlık çalışmalarını yürütmektedir. Eğitimci olarak katıldığı eğitimler ve görev aldığı projeler sonucu özellikle; • İnsan Kaynakları Yönetimi, • Çalışan Memnuniyeti ve Motivasyonu, • Global Vatandaşlık ve Yetkinlik Alanları, • Global Çalışan ve Yetkinlik Alanları, • Eğitici Eğitimi ve Sunum Teknikleri, • Etkin İletişim Becerileri, • Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Planlama, • Yetkinlik Analizi ve Performans Yönetimi, • Etkileyici İş Raporu Yazma, • Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk, • Çağrı Merkezi Yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. Sayın SARIOĞLU 2014 yılında eğitmen ve danışman olarak merkezimize katılmıştır.

Bu eğitime henüz yorum yapılmamıştır.

Daha Önceden Sorulan Sorular

Sorulmuş hiç soru yok.