İptal/İade Koşulları

 1. GENEL:

  Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 2. Alıcılar, satın aldıkları ürün/hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Satın alan kişi, satın alınan her bir ürün/hizmetten sitede ilgili sayfada belirtilen koşullarla faydalanır. Online eğitimler satın alanın istediği zaman faydalanacağı şekilde hesabına tanımlanır. Diğer eğitim türleri için ise satın alan kişi eğitim verenin önceden belirlediği yer ve zamanda hazır bulunduğu takdirde ürün/hizmetten faydalanır.
 4. Satın alınan ürün/hizmet, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olmak zorundadır.
 5. Satın alınan ürün/hizmetin satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan online eğitim harici eğitimlerde, eğitimi veren, yer ve zaman koşullarında değişiklik söz konusu olduğunda bunu eğitimin özgün tarihinden en az 1 gün önce satın alana bildirmek zorundadır. Satın alan bu durumda 1 gün içinde kayıpsız şekilde iptal/iade talep etme hakkına sahiptir.
 7. SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

  Alıcı, satın aldığı ürün/hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürün/hizmet sağlama yükümlülüğü sona erer.

 8. KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

  Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün/hizmet bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürün/hizmetten faydalanma hakkını kaybettiğini kabul eder.

 9. CAYMA HAKKI:

  ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürün/hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 10. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

  ŞİRKET ADI/UNVANI: ALTENSİS İNŞAAT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.
  ADRES: Kayışdağı Cad. Barış sok No: 2 Meriç plaza Kat:5 D:4
  34750 K.Bakkalköy, Ataşehir, İstanbul
  EPOSTA: info@altensis.com
  TEL: 0216 455 65 09

 11. CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

  Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 12. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 13. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
 14. CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

  3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 15. İADE KOŞULLARI:

  SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.

 16. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 17. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

  ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 18. ÖDEME VE TESLİMAT

  Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Garanti Bankası hesabımıza (TL) yapabilirsiniz.

 19. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.