Kullanım Sözleşmesi

ALTENSİS İNŞAAT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. (Bundan sonra Altensis olarak anılacaktır) tarafından hazırlanan www.egitimbul.com web sitesine hoş geldiniz. Bu sitede yer alan sayfalara giriş ve içerilen bilgilerin kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ve içerilen hizmetleri kullanarak bu şartlar ile mutabık olduğunuzu ve aşağıdaki şartların sizin içinde bağlayıcı olduğunu peşinen teyit etmiş oluyorsunuz.

Altensis bu web sitesinde sağlanan hizmetlerde, ürünlerde, programlarda veya kullanım şartlarında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar. Bu sitenin kullanımına devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş oluyorsunuz.

HAKLAR

Bu sitede yer alan her türlü içerik, program ve eğitim materyalinin hakları Altensis’e aittir.

WEB SİTESİNİN KULLANIMI

Bu web sitesinde yer alan içerik, eğitim ve yazılım (materyal) kullanmanız, bu materyal den baskılar almanız aşağıdaki şartlara bağlıdır.

  1. Bu sitede yer alan materyali sadece kendi kişisel eğitiminiz, bilgilenmeniz veya diğer ticari olmayan amaçlarla kullanabilirsiniz.
  2. Bu materyalden yapılan bütün alıntılarda Altensis uygun bir şekilde kaynak olarak belirtilmeli ve bu alıntıların haklarının Altensis’e ait olduğu belirtilmelidir.
  3. Bu sitede yer alan materyali değiştirerek veya değiştirmeden kısmen veya tamamen sahiplenemezsiniz.
  4. Bu web sitesinde yer alan materyali, daha öncesinde Altensis’in yazılı iznini almaksızın, herhangi bir ticari amaçla veya yayınlama amacıyla kullanamaz veya kopyalayamazsınız.
  5. Altensis’in yazılı iznini almaksızın, “mirror” veya “frame” tekniğiyle bu web sitesinin herhangi bir kısmını başka bir alanda yayınlayamazsınız.
  6. Bu web sitesine bir ara sayfa ile, tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla link yapamazsınız.

Altensis bu şartlara uymayan veya diğer kullanıcıların haklarına tecavüz eden kullanıcıların web sitesine erişimini engelleme haklarını kendisinde saklı tutar.

KAYIT, KULLANICI HESAPLARI, ŞİFRELER VE GÜVENLİK

Bu web sitesinde sağlanan hizmetlerin herhangi birinin kullanımı için kayıt yaptırmanız ve bir hesap açmanız gerekiyorsa, bu kayıt sürecini kayıt formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız şarttır. Ayrıca bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde ilgili kayıt formuna girerek ilgili bölümlerde bilgilerinizde değişiklik yaparak bilgileri güncel tutmayı kabul etmiş oluyorsunuz. Eğer bu hizmetlerden işvereniniz hesabına kullanıyorsanız, bu kullanım şartlarını onun adına kabul etmeye yetkili olduğunuz varsayılacaktır. Şifreniz veya şifrelerinizi gizli tutmakla mükellefsiniz. Ayrıca, sizin hesabınız ile yapılan bütün işlemlerden tamamıyla sorumlu olduğunuzu da peşinen kabul ve teyit ediyorsunuz. Bu anlaşmayı okuyarak şifrenizin veya hesabınızın haksız kullanımı durumunda Altensis’i hemen bilgilendirmeyi kabul ediyorsunuz. Altensis hesabınızın veya şifrenizin başkası tarafından kullanımı nedeniyle, bilginiz olsun veya olmasın, oluşacak zararınızla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Ancak, hesabınızın veya şifrenizin başka bir kişi tarafından kullanımından Altensis veya başka bir kişi veya kuruluş zarar görürse, bu zarardan siz sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni olmaksızın başka bir hesabı kullanmanız yasaktır.

YAZILIM KULLANIMI

Bu web sitesinden indirilen veya başka bir şekilde kullanılan yazılım sizinle Altensis arasında yazılı bir lisans anlaşması veya indirilme anında tıklama ile kabul ettiğiniz lisans anlaşması hükümlerine tabi olacaktır. Ancak, arada yazılı veya indirilme anında tıklama ile kabul edilen bir anlaşma yok ise yazılımı kullanımınız aşağıdaki şartlara tabi olacaktır:

  1. Altensis’in ön izni yazılı olarak alınmaksızın, bu web sitesinden edindiğiniz yazılımı kopyalamanız, yeniden üretmeniz, kaydetmeniz, yayınlamanız, dağıtmanız yasaktır.
  2. Bu web sitesinden edindiğiniz yazılımlarda size, yazılımı kullanmanız için kişisel ve münhasır olmayan bir lisans sağlanmış olacaktır.
  3. Bu web sitesinden indirilen yazılımların bütün hakları Altensis’e aittir.

TELİF HAKKI KANUNU

Sitemizin sayfaları telif hakları kanunu ile korunmaktadır. Özellikle diğer yayın organlarından herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve elektronik olarak saklama be işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi, öncelikle Altensis’in yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Web sitesinin gerek içeriği gerek yapısı telif hakları ile korunmaktadır. Bilgi ve verilerin, özellikle metinlerin veya metinlerin bir kısmının, tasarım ve dizayn materyallerinin kullanılabilmesi için öncelikle Altensis’in yazılı rızasının alınması gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT WEBSİTELERİ HAKKINDA SORUMLULUK ALMAMA

Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

ÜRÜN İADESİ ve CAYMA HAKKI

Altensis tarafından sunulan hizmetlerin tümü “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri mal” statüsüne girdiğinden iade ve cayma hakkı bulunmamaktadır. (Detaylı bilgi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 06.03.2011 tarihindeki 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine bakınız.)

GARANTİ VE FERAGAT

PORTALIA VE SİZİN ARANIZDA YAPILAN AYRI BİR ANLAŞMA AÇIKÇA BELİRLENMEDİĞİ SÜRECE BU WEB SİTESİNDEN EDİNİLEN BÜTÜN İÇERİK, YAZILIM VE HİZMETLER SİZE OLDUĞU HALİYLE SAĞLANMIŞ OLUP, HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK AÇISINDAN VEYA BAŞKA BİR AÇIDAN HERHANGİ BİR GARANTİYE TABİ DEĞİLDİR.

PORTALIA HİÇBİR ŞEKİLDE TARAFINIZ VEYA BAŞKA BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN BU WEB SİTESİNE ERİŞİM VEYA BU WEB SİTESİNİN VEYA BU WEB SİTESİNDEN LİNKLE YÖNLENDİRİLMİŞ BAŞKA BİR WEB SİTESİNİN VEYA BU WEB SİTESİNDE YER ALAN HİZMETLERİN KULLANIMI VASITASIYLA UĞRANILMIŞ DOLAYSIZ VEYA DOLAYLI BİR ZARARDAN, GELİR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA BAŞKA BİR ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

BU WEB SİTESİNDE SAĞLANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT MATERYALLER, KAYNAK KODLU VEYA İŞLETİM FORMUNDA YAZILIMLAR İÇEREBİLİR. BU WEB SİTESİNDE YER ALAN BÜTÜN 3. KİŞİLERE AİT MATERYAL İÇİNDE YUKARIDA YER ALAN ‘’GARANTİ VE FERAGAT’’ BÖLÜMÜ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

YASAL UYARI

Altensis kendi web sitesini virüslerden temizlemiş olarak muhafaza etmek konusunda ciddi çaba sarf etmektedir; ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememektedir. Bu nedenle doküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru koruma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı önermektedir (Örn: virüs tarayıcılar kullanarak). Altensis, web sitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir.